e-prawnik.pl Porady prawne

Wydruki z poczty elektronicznej jako dowód

Pytanie:

Czy wydruki z poczty internetowej i z gadu-gadu mogą być dowodem w sprawie rozwodowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wydruki z poczty elektronicznej jako dowód

6.11.2003

Przepisy prawa nie zawierają żadnej listy, która zawierałaby wszystkie bądź przynajmniej większośc dowodów, na które można powoływać się przed sądem w postępowaniu cywilnym. Generalna zasada jest taka, iż sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. W praktyce oznacza to, że to sam sąd stwierdzi, czy dany dowód ma znaczenie dla rozpatrywanej sprawy. Wynika to z obowiązującej zasady swobodnej oceny dowodów, która odnosi się do wyboru określonych środków dowodowych jak i do sposobu ich przeprowadzenia. Z powyższego wynika, iż nie ma przeszkód, by w postępowaniu rozwodowym wystąpić o uwzględnienie takiego środka dowodowego jakim są w/w wydruki. To jednak, czy ów środek dowodowy zostanie dopuszczony w postępowaniu zależy od decyzji sędziego, który oceni, czy może on mieć znaczenie dla ostępowania i udowodnienia istotnych dla rozstrzygnięcia faktów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ