Wydruki z poczty elektronicznej jako dowód

Pytanie:

Czy wydruki z poczty internetowej i z gadu-gadu mogą być dowodem w sprawie rozwodowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa nie zawierają żadnej listy, która zawierałaby wszystkie bądź przynajmniej większośc dowodów, na które można powoływać się przed sądem w postępowaniu cywilnym. Generalna zasada jest taka, iż sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. W praktyce oznacza to, że to sam sąd stwierdzi, czy dany dowód ma znaczenie dla rozpatrywanej sprawy. Wynika to z obowiązującej zasady swobodnej oceny dowodów, która odnosi się do wyboru określonych środków dowodowych jak i do sposobu ich przeprowadzenia. Z powyższego wynika, iż nie ma przeszkód, by w postępowaniu rozwodowym wystąpić o uwzględnienie takiego środka dowodowego jakim są w/w wydruki. To jednak, czy ów środek dowodowy zostanie dopuszczony w postępowaniu zależy od decyzji sędziego, który oceni, czy może on mieć znaczenie dla ostępowania i udowodnienia istotnych dla rozstrzygnięcia faktów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.11.2018

  Dane inspektora ochrony danych powinny być łatwo dostępne

  Przetwarzający dane osobowe muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych (IOD) oraz powiadomić o tym fakcie Prezesa UODO. Podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych, powinien (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 11.1.2005

  Od kiedy zmiana dowodów rejestracyjnych stanie się naszym koszmarem?

  Dowód rejestracyjny to w przypadku posiadacza pojazdu jak każdy wie niezbędny dokument. Bez niego nie można poruszać się tym środkiem lokomocji, choćby własnym. Tymczasem już od jakiegoś czasu (...)

 • 8.3.2016

  Jak walczyć ze spamerami?

  Stale nasze skrzynki są zalewane niechcianą pocztą e-mailową. Warto więc wiedzieć, jakie środki prawne służą walce z tym procederem. Zagadnienie spamu reguluje przede wszystkim ustawa z dnia (...)

 • 15.12.2018

  Zgromadzenia wspólników przez Internet?

  Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dotyczący możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu (...)