Wyjazd na targi

Pytanie:

Wspówłaściciele wyjeżdzają na targi do Włoch na 4 dni, związane z prowadzoną przez nich działalnością. Jakie można ponieść koszty, jakimi dokumentami potwierdzone i jak wprowadzić je w rozliczenie prowadzonej firmy, koszty poniesione w związku z wyjazdem na targi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1.

Oznacza to, że do kosztów podatkowych można zaliczyć zarówno koszty bezpośrednio związane z przychodami, jak również koszty pośrednie, czyli takie, które choćby potencjalnie mogą pomóc podatnikowi w osiągnięciu przychodu. Co więcej, kosztami są także koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Drugim warunkiem, który podatnik musi spełnić, aby móc zaliczyć określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, jest to, że wydatek nie może znaleźć się w katalogu kosztów niezaliczanych do kosztów podatkowych z mocy ustawy, a więc nie może być wyłączony z kosztów z mocy art. 23 ust. 1 ustawy.

Wydatki na udział w targach - w tym w szczególności opłata za uczestnictwo, koszty dojazdu (udokumentowane fakturami VAT lub biletami) - można uznać za wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a zatem co do zasady spełnia przesłankę zaliczenia do kosztów podatkowych. Oczywiście na podatniku ciąży konieczność udowodnienia, że zagraniczny wyjazd faktycznie był wyjazdem na targi, a nie wyjazdem o charakterze turystycznym. Należy zatem zachować dowody uczestnictwa w targach.

Można również rozliczyć diety, przy czym należy mieć na uwadze, iż nie zalicza się do kosztów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Zasady ustalania wysokości diet z tytułu podróży służbowych określone zostały w dwóch rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) oraz poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

 • 6.11.2018

  Jak zgłosić wyjazd za granicę?

  Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy bądź planuje na stałe wyjechać z Polski, musi zgłosić swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszcza kraj. (...)

 • 8.1.2019

  Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

  Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

 • 28.6.2018

  Nowe prawa podróżnych

  1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki (...)

 • 15.7.2017

  Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

  Istnieje kilka sposobów sprawdzenia biura podróży, z którym zamierzamy się wybrać na zasłużone wakacje. Wprawdzie większość z wyjeżdżających podpisuje umowy na długo przed (...)