Wykonanie kary a jej odbycie

Pytanie:

Czy słowa "wykonanie" kary i "odbycie" kary mają to samo znaczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcia te różnią się od siebie w sposób znaczący. Odbycie może dotyczyć kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności. Nie dotyczy ono np. kary grzywny, bowiem trudno mówić, że kara grzywny została odbyta. Grzywnę się wykonuje. Ponadto, odbycie kary należy traktować w kategoriach rzeczywistego np. ograniczenia wolności czy też osadzenia w więzieniu. Kodeks karny wielokroć posługuje się pojęciem odbycia kary, jednak używa także pojęcia uznania kary za wykonaną (np. przy okazji warunkowego przedterminowego zwolnienia).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 26.4.2019

  Kara łączna czasem niekonstytucyjna

  18 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący kary łącznej (kodeks karny).

 • 11.8.2014

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

 • 12.11.2017

  Większy nadzór nad działalnością ubezpieczycieli

  Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma na celu wykonanie obowiązków ciążących na Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych (...)