e-prawnik.pl Porady prawne

Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

Pytanie:

W wyniku ujawnionych przez moją osobę poważnych uchybień Prokuratora Prokuratury Rejonowej, Prokuratura Apelacyjna wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko temu prokuratorowi. Prokurator, o którym mowa, był autorem aktu oskarżenia przeciwko mojej osobie, w kilku sprawach karnych, ujawniono szereg poważnych i rażacych uchybień, które mogą stanowić podstawę uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności Prokuratury Rejonowej w działaniu i zachowaniu przeciw mojej osobie. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość o wyłączenie Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu od dalszego udziału w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, jakie toczą się obecnie przed Sądem Rejonowym w których występuję jako oskarżony.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

27.2.2007

Prawo polskie nie przewiduje w ogóle możliwości wyłączenia całej Prokuratury Rejonowej. Możliwe jest natomiast wyłączenie konkretnego prokuratora od udziału w danej sprawie. Może Pan wystąpić z wnioskiem o wyłączenie od udziału w spawie tego prokuratora, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne. Wniosek o wyłączenie z podaniem przyczyny wyłączenia należy skierować do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. O wyłączeniu prokuratora orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony. Prokurator może został wyłączony, jeżeli istnienieją okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności prokuratora w danej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

Dariusz

16.3.2019 18:14:29

Re: Wyłączenie prokuratora od udziału w sprawie

Czy To zgodne z prawem, nie ma konfliktu interesów jeśli Prokurator Rejonowy prowadzi śledztwo przeciwko sędzi Sądu Rejonowego z Art. 231 § 1 kk , gdzie żona Prokuratora również Prokurator w tej samej jednostce pracująca, bierze udział w sprawach karnych co oskarżona sędzia Sądu Rejonowego . Czy To jest dopuszczalne, zgodne z prawem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ