e-prawnik.pl Porady prawne

Wymagania sądowe pozwu

Pytanie:

Jakie wymagania formalne powinien spełniać pozew wnoszony do sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymagania sądowe pozwu

27.8.2013

Pozew jako pismo procesowe winien spełniać wymagania określone w art. 126 k.p.c.

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

 

a także wymogi szczególne dla samego pozwu:

 

art. 187 k.p.c.

 § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie

wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

2) dokonanie oględzin;

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu,

a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób

trzecich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wymagania sądowe pozwu

Chodzacy PARAGRAF

28.8.2013 19:37:42

Re: Wymagania sądowe pozwu

Jezeli pozew do sadu nie spelnia wymog formalnoprawnych czy sad moze wydac jakikolwiek wyrok.Powod pozwal mnie do sadu a prokuratura ustalila,ze przedlozyl jako dowod falszywa umowe cywilnoprawna i sad oddalil powodztwo. Po kilku miesiacach powod ponownie pozwal mnie do sadu o to samo { zaplata za CO a ja mieszkam w USA } i tym razem nie przedlozyl zadnej umowy bo jej nigdy nie bylo i do akt sprawy jako dowod zostaly dopuszczone akta poprzedniej sprawy ,gdzie powod przegral.Zaznacze ze umowa jest warunkiem obligatoryjnym zeby sad przyjal pozew i fakt ten potwierdzil sad prawomocnym wyrokiem ,ktory zostal dolaczony do akt jako dowod.Jak powinien zachowac sie sad w takim przypadku


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ