Wymiana "starego" prawa jazdy

Pytanie:

Posiadam bezterminowe prawo jazdy wydane na papierze (tzw. stare). Istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku posiadania tzw. starego. Jakie przepisy mówią o obowiązku wymiany w/w dokumentu? Jakie przepisy regulują pobieranie opłat z tytułu wymiany prawa jazdy? Czy pobieranie opłat za wymianę prawa jazdy nie narusza praw konsumenta lub obywatela, gdy okaziciel w/w dokumentu wcale nie chce go wymieniać ponieważ dokument nie jest zniszczony lub zagubiony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek wymiany dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami jest szczegółowo regulowany przez rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.2002.69.640 ze zm.). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.).

Opłatę za wydanie prawa jazdy określa §3 rozporządzenia. Odsyła on do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2003.219.2162 ze zm.). Opłatę za wydanie prawa jazdy (w wysokości 70zł) określa §6 pkt.1 rozporządzenia.

W stosunku do organów państwa obywatel nie jest konsumentem, więc wymiana nie może naruszyć jego praw konsumenckich. Obowiązek wymiany jest powszechny i niezależny od stanu posiadanego „starego” prawa jazdy. Opłaty są pobierane przez państwo jako ekwiwalent za koszt wydania dokumentu (w tym przypadku wydrukowanie i wydanie dokumentu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Amber

19.11.2009 10:49:24

Re: Wymiana

Mam stare prawo jazdy kt."B" wydane w 1982r.Jakie konsekwencje poniosę za spóźnioną wymianę


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana prawa jazdy

  W okresie powojennym w Polsce prawa jazdy wydawane były na podstawie różnych aktów prawnych. Wprowadzały one różnorodne wzory druków prawa jazdy a także różnorodne (...)

 • 6.12.2004

  Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • 16.12.2017

  Kiedy można pobierać opłaty za wydanie prawa jazdy, a kiedy nie?

  Obciążenie kierowcy kosztami wymiany prawa jazdy, gdy jest ona następstwem działań organów władzy samorządowej, nie znajduje uzasadnienia konstytucyjnego - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

 • 22.6.2018

  Niesłyszący za kierownicą

  Nowelizacja przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, (...)