e-prawnik.pl Porady prawne

Wymiana "starego" prawa jazdy

Pytanie:

Posiadam bezterminowe prawo jazdy wydane na papierze (tzw. stare). Istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku posiadania tzw. starego. Jakie przepisy mówią o obowiązku wymiany w/w dokumentu? Jakie przepisy regulują pobieranie opłat z tytułu wymiany prawa jazdy? Czy pobieranie opłat za wymianę prawa jazdy nie narusza praw konsumenta lub obywatela, gdy okaziciel w/w dokumentu wcale nie chce go wymieniać ponieważ dokument nie jest zniszczony lub zagubiony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymiana "starego" prawa jazdy

7.3.2006

Obowiązek wymiany dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami jest szczegółowo regulowany przez rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.2002.69.640 ze zm.). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.).

Opłatę za wydanie prawa jazdy określa §3 rozporządzenia. Odsyła on do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2003.219.2162 ze zm.). Opłatę za wydanie prawa jazdy (w wysokości 70zł) określa §6 pkt.1 rozporządzenia.

W stosunku do organów państwa obywatel nie jest konsumentem, więc wymiana nie może naruszyć jego praw konsumenckich. Obowiązek wymiany jest powszechny i niezależny od stanu posiadanego „starego” prawa jazdy. Opłaty są pobierane przez państwo jako ekwiwalent za koszt wydania dokumentu (w tym przypadku wydrukowanie i wydanie dokumentu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wymiana

Amber

19.11.2009 10:49:24

Re: Wymiana

Mam stare prawo jazdy kt."B" wydane w 1982r.Jakie konsekwencje poniosę za spóźnioną wymianę


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ