Wynagrodzenie z umowy o dzieło a emerytura

Pytanie:

"W dniu 3 grudnia b.r. przeszłam na emeryturę. Po tej dacie podjęłam zatrudnienie na umowę o dzieło i otrzymam z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie przekraczającej dopuszczalne roczne wynagrodzenie dla emeryta. Jestem na wcześniejszej emeryturze. Czy w związku z tym mam zwrócić otrzymaną już za m-c grudzień emeryturę i czy moje poemerytalne zatrudnienie nie odbiera mi prawa do wcześniejszej emerytury. Czy będąc na wcześniejszej emeryturze i podejmując działalność gospodarczą mogę osiągać nieograniczony dochód bez obowiązku zawieszania emerytury?"

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie z umowy o dzieło a emerytura

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o emerytuarach i rentach z FUS, prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Umowa o dzieło nie stanowi podstawy do obowiazkowego ubezpieczenia społecznego, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczen społecznych. Obowiazek taki powstałby, gdyby wykonywanie dzieła następowało na rzecz podmiotu, który jest jednocześnie Pani pracodawcą. Dlatego też wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło nie skutkuje obowiazkiem zawieszenia czy też zmniejszenia prawa do emerytury. Takie stanowisko prezentuje także Zakład Uberzpieczen Społecznych na swoich stronach internetowych. Dodatkowe informacje na temat mozliwości zawieszania lub zmniejszania świadczeń emerytalnych znajdzie Pani na stronie http://www.zus.pl/swiadcze/emer011.htm Do obowiazków emeryta należy jednak zawiadomienie organu rentowego o wykonywaniu działalności zarobkowej, nawet takiej, która nie powoduje obniżenia czy zawieszenia świadczeń emerytalnych. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku podjecia działalności gospodarczej. działalnośc ta objeta jest obowiazkowym ubezpieczeniem społecznym i w zwiazku z tym uzyskanie dochodu z takiej działalności może powodowac zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanej emerytury. Należy jednak przypomnieć, że przepisy o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczeń emerytalnych z powodu uzyskiwania innych dochodów nie znajdą zastosowania w stosunku do emerytów, którzy przekroczyli 60 (kobieta) lub 65 (mężczyzna) rok życia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Andrzej 2014-04-04 15:19:26

    Mam propozycję podjęcia pracy w formie "Umowy o dzieło" Na emeryturze jestem 3m-ce. Mam skończone 60 lat.Emerytura pomostowa. Czy muszę ten fakt zgłaszać do ZUSu. Dochód brutto 2700 okres zatrudnienia 2m-ce


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika