Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Pytanie:

Jak zostanie mi wyliczony zasiłek macierzyński, w przypadku, gdy otrzymuję wynagrodzenie dwuskładnikowe: wynagrodzenie podstawowe + premia uznaniowa? Czy zasiłek będzie naliczany wyłącznie od wynagrodzenia podstawowego, czy również od premii uznaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 41 "ustawy zasiłkowej" stanowi, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzenia (premii), jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagrodzeniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku. Jeśli zatem premia uznaniowa co do zasady nie jest wypłacana w okresie pobierania zasiłku, czy za okres pobierania zasiłku niejako obok tegoż zasiłku, to będzie ona wliczana do podstawy wymiaru.. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne, wlicza wówczas się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Premie kwartalne wlicza się w wysokości 1/12 kwot premii wypłaconych za cztery kwartały nawet wówczas, gdy za niektóre z kwartałów nie wypłacono premii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY