Wystawianie faktur bez podpisu

Pytanie:

Jak w świetle nowej ustawy o podatku VAT traktować prośby kontrahentów o przysłanie aktualnego upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu? Jak powinno brzmieć takie upoważnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na pytanie należy rozpocząć od wyjaśnienia, że od 1 maja 2004 r. przepisy nie przewidują obowiązku podpisywania faktur (co jest konsekwencją jednoznacznego brzmienia przepisów unijnych, które zakazują państwom członkowskim wprowadzania takiego wymogu). Dotyczy to zarówno podpisu sprzedawcy, jak i podpisu nabywcy. Wyjątek od tej zasady dotyczy faktur wystawianych przez nabywcę (przy czym w tym wypadku chodzi wyłącznie o podpis sprzedawcy, który akceptuje faktur wystawianą przez nabywcę – por. § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 97, poz. 971) oraz faktur VAT RR (w tym wypadku wymóg ten należy uznać za niezgodny z przepisami unijnymi). W konsekwencji żądanie przedmiotowego upoważnienia pozbawione jest obecnie większego sensu (skoro i tak nie ma wymogu podpisywania faktur). Jeśli jednak podatnicy chcą takie upoważnienie posiadać należy uznać, iż dopuszczalna jest każda forma. Przykładowo, może to być zdanie „Upoważniam ........... do wystawiania faktur bez mojego podpisu” z podpisem oraz datą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

zen

8.3.2012 19:49:29

Re: Wystawianie faktur bez podpisu

A co mmozna zrobić jesli ktoś wystawi mi fakture bez podpisu i mojej zgody, a potem skieruje do windykacji bo ja nie zapłacę z uwagi iz nie zgadzam się z kosztami wystawionymi!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY