Zabudowa na gruntach rolnych bez zezwoleń

Pytanie:

"Posiadam działkę rolniczą. Chciałbym w kilku miejscach postawić altanki do 35m2. Czy na działce rolnej można zbudować budynek (altanę) do 35m2 bez żadnych pozwoleń?"

Odpowiedź prawnika: Zabudowa na gruntach rolnych bez zezwoleń

Niniejsza sytuacja wymaga rozpatrzenia dwóch wariantów zabudowy - wybudowania altany na stałe połączonej z gruntem oraz budynku tymczasowego. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118) wybudowanie altany, która będzie na stale połączona z gruntem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to budynek parterowy, związany z produkcją rolną, uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Powierzchnia takiej altany nie może przekraczać 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m. Jak wynika z powyższego przynajmniej część działki rolnej musi mieć charakter siedliskowy. Należy również zwrócić uwagę na możliwość zakwalifikowania altany jako związanej z produkcją rolną, tylko jeżeli jej właściciel uprawia ziemię, czyli jest rolnikiem.

Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę również altana nie powiązana na stałe z gruntem, o ile już w momencie jego stawiania jest przeznaczona do rozbiórki lub do przeniesienia w inne miejsce (art. 29 ust. 1 pkt 12 prawa budowlanego).

Należy pamiętać, że pomimo zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, należy dokonać zgłoszenia planowanej inwestycji. W zgłoszeniu takim, należy określić, co i w jaki sposób będziemy budować oraz kiedy rozpocznie się inwestycja. Do zgłoszenia należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do danej nieruchomości umożliwiający realizowanie na niej inwestycji. Można rozpocząć budowę, jeżeli starostwo w ciągu 30 dni nie powiadomi nas o swoim sprzeciwie dotyczącym planowanej przez nas inwestycji. Zgłaszającego obowiązują terminy na rozpoczęcie budowy. Inwestycję należy bowiem podjąć przed upływem dwóch lat od planowanego terminu rozpoczęcia prac, określonego w zgłoszeniu. W przypadku upływu tego terminu, zgłaszający musi ponowić całą procedurę. Przy altanach trwale niezwiązanych z gruntem budowa powinna się ponadto rozpocząć przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika