Zabudowa na gruntach rolnych bez zezwoleń

Pytanie:

Posiadam działkę rolniczą. Chciałbym w kilku miejscach postawić altanki do 35m2. Czy na działce rolnej można zbudować budynek (altanę) do 35m2 bez żadnych pozwoleń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza sytuacja wymaga rozpatrzenia dwóch wariantów zabudowy - wybudowania altany na stałe połączonej z gruntem oraz budynku tymczasowego. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118) wybudowanie altany, która będzie na stale połączona z gruntem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to budynek parterowy, związany z produkcją rolną, uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Powierzchnia takiej altany nie może przekraczać 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m. Jak wynika z powyższego przynajmniej część działki rolnej musi mieć charakter siedliskowy. Należy również zwrócić uwagę na możliwość zakwalifikowania altany jako związanej z produkcją rolną, tylko jeżeli jej właściciel uprawia ziemię, czyli jest rolnikiem.

Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę również altana nie powiązana na stałe z gruntem, o ile już w momencie jego stawiania jest przeznaczona do rozbiórki lub do przeniesienia w inne miejsce (art. 29 ust. 1 pkt 12 prawa budowlanego).

Należy pamiętać, że pomimo zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, należy dokonać zgłoszenia planowanej inwestycji. W zgłoszeniu takim, należy określić, co i w jaki sposób będziemy budować oraz kiedy rozpocznie się inwestycja. Do zgłoszenia należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do danej nieruchomości umożliwiający realizowanie na niej inwestycji. Można rozpocząć budowę, jeżeli starostwo w ciągu 30 dni nie powiadomi nas o swoim sprzeciwie dotyczącym planowanej przez nas inwestycji. Zgłaszającego obowiązują terminy na rozpoczęcie budowy. Inwestycję należy bowiem podjąć przed upływem dwóch lat od planowanego terminu rozpoczęcia prac, określonego w zgłoszeniu. W przypadku upływu tego terminu, zgłaszający musi ponowić całą procedurę. Przy altanach trwale niezwiązanych z gruntem budowa powinna się ponadto rozpocząć przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY