Żądanie rozwodu podczas postępowania o separację

Pytanie:

Dostałem pozew o separację. Odbyło się posiedzenie pojednawcze. Chciałbym złożyć pozew o rozwód. Czy przy następnej rozprawie, która ma odbyć się za miesiąc zostanie wzięty pod uwagę mój pozew o rozwód?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Wynika z tego, iż nie ma przeszkód, aby na następnej rozprawie zażądał Pan rozwodu (wniesienie pozwu jest niedopuszczalne, ale może Pan zażądać tego podczas postępowania, np. ustnie do protokołu). Bowiem w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację. Jednak strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo rozwodu. Tak więc w opisanym przypadku dopuszczalne jest żądanie rozwodu w czasie toczącego się procesu o separację przez pozwanego - jako zgłoszenie żądania rozwodu (art. 439 § 3 k.p.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: