e-prawnik.pl Porady prawne

Zaginięcie dokumentów poręczyciela

Pytanie:

Poręczyłem pożyczkę znajomej. Niestety nie spłaciła jej, no i jak to bywa w takich sytuacjach komornik wystąpił do pracodawcy o zajęcie mi pensji. Aby do tego nie dopuścić natychmiast spłaciłem całe zadłużenie. Niestety nie mam ani informacji z banku o tym, że pożyczka nie została spłacona, ani też decyzji komornika o zajęciu poborów - w dziwny sposób zginęły mi podczas włamania do samochodu z innymi dokumentami. Nie zamierzam podarować wpłaconej kwoty. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw? Czy od razu muszę występować na drogę sądową? Czy mogę wezwać dłużniczkę do uregulowania swojego zobowiązania powołując się wyłącznie na nr tytułu egzekucyjnego od komornika (tylko taki ślad pozostał mi na wyciągu z konta) czy muszę podawać dokładnie dane pożyczki, z kiedy, jej nr itp.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaginięcie dokumentów poręczyciela

20.11.2005

Poręczyciel, który spłacił poręczoną wierzytelność, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości spełnionego świadczenia. Może on wówczas żądać od dłużnika głównego wszystkiego, co sam świadczył wierzycielowi, a więc zwrotu tego co zapłacił.

W omawianym przypadku, może pan żądać bezpośrednio zapłaty od dłużniczki. W tym celu może pan, bądź wysłać wezwanie do zapłaty, z wyznaczeniem terminu do spełnienia żądania, bądź bezpośrednio udać się do niej, najlepiej wraz z osobą towarzyszącą, która mogłaby być świadkiem w sprawie. Pisemne wezwanie do zapłaty powinno, w miarę możliwości dokładnie oznaczać o jaką pożyczkę chodzi, przy czym nie wydaje się koniecznym, jeżeli w stosunku do tej osoby zostało udzielone tylko jedno poręczenie, wskazywanie tak dokładnych informacji jak np. data pożyczki.

Jeżeli natomiast chodzi o żądanie zapłaty w postępowaniu sądowym, powinien Pan zebrać jak najwięcej dowodów świadczących o obowiązku i o dokonaniu zapłaty. W pierwszej kolejności można poprosić pracodawcę o udostępnienie ksera dokumentów dotyczących Pańskiej sprawy (pracodawca powinien posiadać zawiadomienie od komornika). Można udać się do banku, przedstawić swoją sytuację i poprosić o ksero dokumentów stwierdzających, iż dokonał Pan zapłaty oraz, że był Pan do takiej zapłaty zobowiązany. Można również udać się do komornika i poprosić o odpis tytułu egzekucyjnego oraz o ksero zawiadomienia dłużnika o zajęciu wynagrodzenia.

Dodatkowe ksera uzyskanych dokumentów można dołączyć już do wezwania dłużniczki do zapłaty (lub okazać jej przy bezpośrednim żądaniu zapłaty).

Do składanego pozwu należy dołączyć jako dowód w sprawie uzyskane dokumenty, wyciąg bankowy oraz (jeżeli Pan takowy posiada) zgłoszenie kradzieży na policję (jako wyjaśnienie dlaczego Pan nie jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów) oraz opisać całą sprawę. Należy wskazać jakiego konkretnie faktu każdy z dowodów dotyczy. Jeżeli nie uzyska Pan wszystkich dowodów, należy wskazać kto jest w ich posiadaniu i najlepiej już w pozwie złożyć wniosek o wydanie przez sąd zarządzenia do przedstawienia przez konkretne osoby odpowiednich dokumentów.

Zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową.

Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmówić zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu. Jednakże i wówczas nie można odmówić przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowiązani są do tego względem chociażby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która żąda przeprowadzenia dowodu. Strona nie może ponadto odmówić przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega na przegraniu procesu.

Za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentu przez osobę trzecią sąd, po wysłuchaniu jej oraz stron co do zasadności odmowy, skaże osobę trzecią na grzywnę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ