Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Pytanie:

Zmarła osoba mająca podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Postępowanie spadkowe przeprowadzono w USA. Czy takie postanowienie o nabyciu spadku będzie ważne przed sądem polskim? Czy sąd może żądać, aby postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone jeszcze raz (przed polskim sądem)? Jak wygląda kwestia uznawania wyroków sądów zagranicznych w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 34 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy w chwili jego śmierci. Problem pojawia się gdy dana osoba ma podwójne obywatelstwo. Art. 2 §1 ustawy mówi, że w takim przypadku, jeżeli dana osoba posiada obywatelstwo polskie stosuje się zawsze prawo polskie. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. Wynika to z art. 24 §1 ustawy, który mówi, że własność i inne prawa rzeczowe podlegają prawu państwa, w których znajduje się ich przedmiot. Chodzi tutaj głównie o przedmioty należące do spadku. Sprawę komplikuje również fakt, że prawo amerykańskie może zawierać przepisy prawa międzynarodowego prywatnego sprzeczne z prawem polskim. Należy pamiętać, że jeżeli w sprawie orzeka sąd zagraniczny, za każdym razem stosuje on prawo swojego państwa.

Kwestie procesowe dotyczące „spraw międzynarodowych” rozstrzyga kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 1098 k.p.c., jeżeli sądom polskim przysługuje jurysdykcja w danej sprawie, są one cały czas właściwe, pomimo tego, że postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem innego państwa. Zastosowanie znajdzie tutaj przede wszystkim art. 1102 §1 k.p.c., który mówi, że jurysdykcji sądów polskich podlegają wszystkie spory, które dotyczą nieruchomości znajdujących się na terenie Polski oraz art. 1108 k.p.c., który mówi, że jurysdykcji sądów polskich podlegają sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci miał obywatelstwo polskie. Jurysdykcja ta ma charakter wyłączny (sprawa musi być rozpoznana w Polsce), jeżeli śmierć obywatela polskiego nastąpiła w Polsce.

Jeżeli orzeczenie za granicą już zapadło, to zgodnie z art. 1145 §1 k.p.c., aby mogło być skuteczne na obszarze Polski, musi zostać uznane. Art. 1146 k.p.c. wymienia przesłanki uznania takiego wyroku. Przepis ten mówi, że orzeczenie musi być prawomocne, nie może należeć do wyłącznej jurysdykcji sądu innego państwa, strona nie została pozbawiona możliwości obrony, sprawa nie została prawomocnie osądzona przed sądem polskim, orzeczenie nie jest sprzeczne z polskim porządkiem prawnym oraz w sprawie, w której należało zastosować prawo polskie, zostało ono zastosowane. Od podanych zasad istnieje szereg wyjątków.

Nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie nie znając szczegółów sprawy. Ważne są tutaj zarówno elementy faktyczne (np. miejsce śmierci spadkodawcy, miejsce położenia należącego do niego mienia) jak i prawne (przede wszystkim związane z wyrokiem zapadłym przed sądem amerykańskim).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: