Zajęcie cudzego mienia przez komornika

Pytanie:

Mieszkam w mieszkaniu ojca. Dowiedziałam się, że niedługo przyjdzie komornik by zająć rzeczy ojca, gdyż nie spłacił on swych długów. Czy może też zająć moje rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku, gdyby komornik przyszedł egzekwować dług do mieszkania Pani ojca , komornik powinien stwierdzić, iż przedmioty znajdujące się w mieszkaniu nie są we władaniu dłużnka ale we władaniu Pani (osoby trzeciej). Zatem przedmioty te nie będą podlegać zajęciu bez względu na to kto jest uprawniony do tego mieszkania oraz kto jest właścicielem tych przedmiotów. Co prawda komornik prawdopodobnie będzie dochodził, czy jakiekolwiek ruchomości (przedmioty) należące do dłużnika są w Pani władaniu. W takiej sytuacji ruchomości te mogą być zajęte, jeżeli wyrazi Pani na to zgodę albo przyzna, że ruchomości te stanowią własność dłużnika. W innym wypadku nawet, gdyby była Pani w posiadaniu ruchomości należących do Pani matki, komornik nie mógłby zająć tych przedmiotów. Oczywiście ruchomości należące do Pani i będące w Pani władaniu, nie mogą być zajęte w żadnym wypadku (nawet w przypadku, gdy znajdują się w mieszkaniu, do którego uprawniony jest dłużnk). Pamiętać jednak należy, iż zgoda osoby trzeciej nie jest wymagana, gdy włada ona ruchomością wspólnie z dłużnikiem. Zatem, gdyby zamieszkiwała Pani razem z ojcem i przez to wspólnie władalibyście konkretnymi przedmiotami, komornik będzie mógł je zająć bez obowiązku uzyskania zgody.

Inaczej natomiast będą przedstawiały się przedmioty należące do Pani, ale będące we faktycznym władaniu Pani ojca. Tak jak powyżej, komornik nie będzie badał kto jest ich właścicielem i będzie mógł je zająć. Uzyskanie informacji o prawach osób trzecich do podlegających zajęciu ruchomości nie zwalnia komornika od obowiązku dokonania zajęcia. Osoby te powinny zostać powiadomione o zajęciu, przysługuje im bowiem prawo do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Tak więc, gdyby komornik zajął jakąś rzecz należącą do Pani, która znajdowała się we faktycznym władaniu Pani ojca (zgodnie z powyższym komornik będzie do tego uprawniony) powinien o tym fakcie Panią poinformować. Wówczas dysponować będzie Pani roszczeniem o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jola

23.5.2011 19:51:52

Re: Zajęcie cudzego mienia przez komornika

Komornik nigdy nie powinien zająć cudzej rzeczy,nawet na podstawie ustnego potwierdzenia.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.8.2013

  Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)

 • 2.7.2015

  Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

  Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?

 • 3.2.2005

  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

  Egzekucja, która jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę jest chyba jednym z najczęstszych i najpopularniejszych sposobów przeprowadzania postępowania egzekucyjnego gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna. (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z ruchomości

  Egzekucja z ruchomości jest tzw. sposobem zaspokajającym egzekucji świadczeń pieniężnych. Egzekucję z ruchomości przeprowadza komornik sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości podlegające (...)

 • 18.5.2016

  Czym jest utwór zależny?

  Sama definicja utworu zależnego zawarta jest w art. 2. ust. 1 i 2 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) – dalej „u.p.a.p.p.” (...)