e-prawnik.pl Porady prawne

Zajęcie cudzego mienia przez komornika

Pytanie:

Mieszkam w mieszkaniu ojca. Dowiedziałam się, że niedługo przyjdzie komornik by zająć rzeczy ojca, gdyż nie spłacił on swych długów. Czy może też zająć moje rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zajęcie cudzego mienia przez komornika

9.5.2011

W przypadku, gdyby komornik przyszedł egzekwować dług do mieszkania Pani ojca , komornik powinien stwierdzić, iż przedmioty znajdujące się w mieszkaniu nie są we władaniu dłużnka ale we władaniu Pani (osoby trzeciej). Zatem przedmioty te nie będą podlegać zajęciu bez względu na to kto jest uprawniony do tego mieszkania oraz kto jest właścicielem tych przedmiotów. Co prawda komornik prawdopodobnie będzie dochodził, czy jakiekolwiek ruchomości (przedmioty) należące do dłużnika są w Pani władaniu. W takiej sytuacji ruchomości te mogą być zajęte, jeżeli wyrazi Pani na to zgodę albo przyzna, że ruchomości te stanowią własność dłużnika. W innym wypadku nawet, gdyby była Pani w posiadaniu ruchomości należących do Pani matki, komornik nie mógłby zająć tych przedmiotów. Oczywiście ruchomości należące do Pani i będące w Pani władaniu, nie mogą być zajęte w żadnym wypadku (nawet w przypadku, gdy znajdują się w mieszkaniu, do którego uprawniony jest dłużnk). Pamiętać jednak należy, iż zgoda osoby trzeciej nie jest wymagana, gdy włada ona ruchomością wspólnie z dłużnikiem. Zatem, gdyby zamieszkiwała Pani razem z ojcem i przez to wspólnie władalibyście konkretnymi przedmiotami, komornik będzie mógł je zająć bez obowiązku uzyskania zgody.

Inaczej natomiast będą przedstawiały się przedmioty należące do Pani, ale będące we faktycznym władaniu Pani ojca. Tak jak powyżej, komornik nie będzie badał kto jest ich właścicielem i będzie mógł je zająć. Uzyskanie informacji o prawach osób trzecich do podlegających zajęciu ruchomości nie zwalnia komornika od obowiązku dokonania zajęcia. Osoby te powinny zostać powiadomione o zajęciu, przysługuje im bowiem prawo do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Tak więc, gdyby komornik zajął jakąś rzecz należącą do Pani, która znajdowała się we faktycznym władaniu Pani ojca (zgodnie z powyższym komornik będzie do tego uprawniony) powinien o tym fakcie Panią poinformować. Wówczas dysponować będzie Pani roszczeniem o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Zajęcie cudzego mienia przez komornika

Cezary

5.1.2020 23:8:51

Re: Zajęcie cudzego mienia przez komornika

Uważam że prawo powinno być jasne - nie ma m długów ? to gówno mnie obchodzą cudze długi w tym np mojego dziecka. Jeśli np mój pełnoletni syn ma długi a który mieszka ze mną zostanie namierzony i komornik do mnie wparuje próbując mnie ograbić /za długi syna/ to ja mogę mu sprzedać kosę w obronie mienia które chciałby mi zająć. Dobrze czaję ?

Re: Zajęcie cudzego mienia przez komornika

jola

23.5.2011 19:51:52

Re: Zajęcie cudzego mienia przez komornika

Komornik nigdy nie powinien zająć cudzej rzeczy,nawet na podstawie ustnego potwierdzenia.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ