Zakładanie klas sportowych

Pytanie:

Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładanie oraz tworzenie szkół i klas sportowych jest regulowane przez przepisy:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz
 • wydanego na podstawie ustawy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2002 r., Nr 126, poz. 1078).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.9.2017

  Przyjęcie Konwencji Rady Europy w sprawie bezpieczeństwa imprez sportowych

  Prezydent RP podpisał dokumenty wprowadzające do polskiego porządku prawnego Konwencję Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów (...)

 • 29.4.2019

  Więcej polskich związków sportowych

  Na podstawie zaproponowanych przez rząd przepisów więcej związków sportowych będzie mogło uzyskać status polskiego związku sportowego.      

 • 24.9.2018

  Wyprawka szkolna 2018/2019

  Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników (...)

 • 22.7.2019

  Wyprawka szkolna 2019/2020

  Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów (...)

 • 11.5.2017

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in. architektury systemu informacji oświatowej – będzie ją stanowiła jedna, skonsolidowana baza (...)