Zakopywanie betonowego gruzu na własnej działce

Pytanie:

"Na mojej działce rolnej, której od dawna nie uprawiam, po wydobyciu piachu pod budowę powstały dużych rozmiarów doły na dużym obszarze. Czy wolno mi je zakopać gruzem betonowym powstałym z rozbiórki kilkunastu domów? Czy Inspektorat Ochrony Środowiska może mnie za taką praktykę ukarać i czy może mi tego zabronić? "

Odpowiedź prawnika: Zakopywanie betonowego gruzu na własnej działce

Przede wszystkim osoba podejmująca eksploatację złóż kopaliny lub prowadząca tę eksploatację jest obowiązana podjąć działania niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze.  Przez rekultywację należy przy tym rozumieć nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Biorąc pod uwagę definicje pojęcia rekultywacji należałoby stwierdzić, iż działanie opisane w pytaniu jest niedopuszczalne. Organy ochrony środowiska mogą między innymi w drodze decyzji nakładać obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego na osoby korzystające ze środowiska, które negatywnie na to środowisko oddziałują. Osoba, która nie przeprowadza rekultywacji powierzchni ziemi, do której jest obowiązany  podlega karze grzywny;  jest to postępowanie w sprawie o wykroczenia.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika