Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Pytanie:

"Kupuję od firmy z Holandii oprogramowanie. Chcę na nie uzyskać fakturę. Czy przy zakupie takiego oprogramowania potrzebny jest mi specjalny numer NIP?"

Odpowiedź prawnika: Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Oprogramowanie najczęściej nabywane jest bądź w formie licencji bądź w postaci nabycia nośników do dalszej odsprzedaży (z reguły wynika to z umowy z kontrahentem i jest odpowiednio uwidocznione na fakturze), a wiążą się z tym różne sposoby opodatkowania (por. nadal aktualne pisma Ministerstwa Finansów z 21 sierpnia 1995 r., sygn. PP3-8218-1472/95/MR oraz z 21 stycznia 1994 r., sygn. PP3-8218-76/93/MR). Odmienny będzie w szczególności moment powstania obowiązku podatkowego. Dla licencji jest to chwila dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż upływ terminu płatności określonego w umowie lub w fakturze. Z kolei obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (nośnika) powstanie z datą wystawienia faktury, jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy tego towaru. W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, lub za okres następny podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT naliczonego. Transakcję tę trzeba udokumentować fakturą wewnętrzną.

Obowiązek rejestracji do celów uczestnictwa w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (w tym wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów – np. nośników z oprogramowanie) i krąg podmiotów zobligowanych do takiej rejestracji określa art. 97 ust. 1, 2 i 3 ustawy o VAT. Dotyczy on podatników, o których mowa w art. 15 tej ustawy, zobowiązanych do zarejestrowania się jako tzw. podatnicy VAT czynni i mających zamiar dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabycia towarów. Ponadto do rejestracji zobowiązani są: prowadzący działalność gospodarczą, zwolnieni z wymogu rejestracji na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT; wykonujący wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 tej ustawy; osoby prawne niebędące podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wartość wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia musiała u nich przekroczyć równowartość 10 tys. euro. Kolejna grupa, która musi się rejestrować, to podmioty, które chcą stosować opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia, mimo że nie są do tego zobowiązane.

Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy o VAT obowiązkowi rejestracji podlegają również podatnicy VAT czynni, którzy mają zamiar nabywać niektóre usługi: transportu wewnątrzwspólnotowego, pomocnicze do nich, pośrednictwa, spedycji, wyceny majątku rzeczowego ruchomego, na ruchomym majątku rzeczowym - jeżeli stanowiłyby u nich import usług. Oznacza to, że podmiot nabywający licencje na oprogramowanie nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT-UE.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika