e-prawnik.pl Porady prawne

Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

Pytanie:

Chcę zakupić dla firmy używany samochód ciężarowy o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t w jednym z krajów UE i skorzystać z odliczenia podatku VAT oraz zaksięgować go w koszty. Czy mogę ten samochód kupić od osoby fizycznej? Jeżeli tak, to jakie muszę mieć dokumenty zakupu? Jakie opłaty muszę ponieść w kraju?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

6.2.2008

Przepisy, w tym przepisy podatkowe, nie ograniczają możliwości nabywania samochodów używanych od osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących podatnikami VAT) z innych państw UE. W takim przypadku nabycie samochodu używanego nie może być traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i przywóz takiego samochodu do Polski nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT).

Ponieważ sprzedający nie jest podatnikiem VAT, nie wystawi faktury VAT na sprzedaż samochodu, zatem w zasadzie jedynym dokumentem potwierdzającym sprzedaż, istotnym z podatkowego punktu widzenia będzie umowa sprzedaży samochodu, która powinna zawierać również potwierdzenie zapłaty ceny.

W związku z zakupem samochodu ciężarowego z innego państwa UE wystąpi konieczność poniesienia standardowych opłat związanych z jego rejestracją (opłaty rejestracyjne, tłumaczenia przysięgłe dokumentów itd.). W przeciwieństwie do nabycia samochodu w kraju, w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE nie wystąpi w Polsce konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (o ile w momencie podpisywania umowy sprzedaży samochód będzie znajdował się za granicą i umowa zostanie sporządzona również za granicą).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ