Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

Pytanie:

"Chcę zakupić dla firmy używany samochód ciężarowy o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t w jednym z krajów UE i skorzystać z odliczenia podatku VAT oraz zaksięgować go w koszty. Czy mogę ten samochód kupić od osoby fizycznej? Jeżeli tak, to jakie muszę mieć dokumenty zakupu? Jakie opłaty muszę ponieść w kraju?"

Odpowiedź prawnika: Zakup samochodu ciężarowego z państwa UE

Przepisy, w tym przepisy podatkowe, nie ograniczają możliwości nabywania samochodów używanych od osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących podatnikami VAT) z innych państw UE. W takim przypadku nabycie samochodu używanego nie może być traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i przywóz takiego samochodu do Polski nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT).

Ponieważ sprzedający nie jest podatnikiem VAT, nie wystawi faktury VAT na sprzedaż samochodu, zatem w zasadzie jedynym dokumentem potwierdzającym sprzedaż, istotnym z podatkowego punktu widzenia będzie umowa sprzedaży samochodu, która powinna zawierać również potwierdzenie zapłaty ceny.

W związku z zakupem samochodu ciężarowego z innego państwa UE wystąpi konieczność poniesienia standardowych opłat związanych z jego rejestracją (opłaty rejestracyjne, tłumaczenia przysięgłe dokumentów itd.). W przeciwieństwie do nabycia samochodu w kraju, w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE nie wystąpi w Polsce konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (o ile w momencie podpisywania umowy sprzedaży samochód będzie znajdował się za granicą i umowa zostanie sporządzona również za granicą).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika