Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Pytanie:

Czy do przyszłej emerytury zaliczone będą składki płacone do ZUS-u a potem do KRUS-u? np.10 lat pracy a potem praca w gospodarstwie rolnym.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osobie, która opłacała składki do ZUS i do KRUS i spełniła nałożone przepisami obowiązki przysługują dwie emerytury- z ZUS-u i z KRUS-u. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998r. określa warunki nabywania prawa do świadczeń emerytalnych, zasady ustalania wysokości tych świadczeń, zasady i tryb przyznawania i wypłaty świadczeń. Ustawa określa, że przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe, które szczegółowo reguluje. Ustawa określa jakie przesłanki należy spełnić aby nabyć prawo do emerytury (m.in. długość wymaganych okresów i wymiar składek). Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990r.reguluje ubezpieczenia emerytalno-rentowe rolników i stanowi, że ubezpieczenia ralizuje Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są m.in. (zgodnie z artykułem 18) emerytura rolnicza i emerytura z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków i ch rodzin. Ustawa określa kiedy, komu i w jakim wymiarze przysługuje emerytura rolnicza. Określa przez jaki okres ubezpieczony musi podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, żeby nabyć prawo do emerytury. Ponadto ustawa przewiduje jakie okresy zalicza się do okresów ubezpieczenia, wymaganych do uzyskania prawa do emerytury. Na pytanie czy (i ewentualnie w w jakiej wysiokści) dana osoba nabyła prawo do emerytury (lub odpowiednio emerytury rolniczej) zależy od tego czy spełnia ona poszczególne przesłanki przewidziane w wyżej wymienionych ustawach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

mariusz

11.4.2012 11:50:42

Re: Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Pracowalem w zakladzie 12 lat placilem skladki do zusu. a od 5 lat jestem w rolnictwie i oplacam skladki w krusie.czy lata przepracowane w zusie doliczaja sie do krusu?

mariusz

11.4.2012 11:48:26

Re: Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Pracowalem w zakladzie 12 lat placilem skladki do zusu. a od 5 lat jestem w rolnictwie i oplacam skladki w krusie.czy lata przepracowane w zusie doliczaja sie do krusu?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY