Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Pytanie:

Jestem wierzycielem hipotecznym. Trwa postępowanie o egzekucję z nieruchomości dłużnika. Sąd zobowiązał mnie do złożenia w terminie 14 dni do depozytu sądowego kwoty tytułem ceny nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego dłużnika pod rygorem odmowy przysądzenia własności. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia. Czy mogę złożyć wniosek do sądu o zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia? Jaka jest procedura?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 968 kodeksu postępowania cywilnego nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia. Zaliczeniu podlega wierzytelność lub jej część (np. wierzytelność hipoteczna), jeżeli znajduje pokrycie w cenie nabycia. Kodeks nie określa sposobu wykazania tego. Ciężar dowodu obciąża nabywcę, a rzeczą sądu jest ocena, czy wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia. Zaliczenie dokonuje się tylko na wniosek wierzyciela.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1972 r., III CRN 156/71 ocena, czy zaliczona przez wierzyciela na poczet ceny nabycia własna wierzytelność lub jej część znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinna być dokonana w ścisłym związku z art. 1025 k.p.c., - jeżeli z sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości mają być zaspokojone należności również innych wierzycieli. Przez wierzytelność lub jej część, która znajduje pokrycie w cenie nabycia należy zatem rozumieć tylko taką wierzytelność lub jej część, która zostałaby zaspokojona na podstawie sporządzonego w przyszłości planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel zaliczył na poczet ceny własną wierzytelność, która nie znajduje pokrycia w cenie nabycia i uzyskał przysądzenie własności, uchybienie to może być naprawione w ten sposób, że sąd postanowieniem wezwie o uzupełnienie ceny nabycia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: