e-prawnik.pl Porady prawne

Zaliczka na czynności komornika

Pytanie:

Zleciłem komornikowi wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez zajęcie wierzytelności dłużnika i wszelkiego majątku ruchomego w miejscu zamieszkania, które wskazałem. Komornik oczekuje zaliczki 50 zł na koszty korespondencji i 59,49 zł za poszukiwanie majątku.Czy przy wyborze egzekucji z ruchomości komornik może pobrać wynagrodzenie za poszukiwanie majątku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaliczka na czynności komornika

19.2.2013

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że:

Art. 7971.  Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

W doktrynie słusznie wskazuje się, że: "Artykuł 797(1) został dodany mocą nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 2 lipca 2004 r. Wydaje się, iż ustawodawca zamierzał uczynić pierwszy krok ku zmianie dotychczas obowiązującej reguły, zgodnie z którą na wierzycielu spoczywa ciężar wskazania majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja. Wprowadzono więc unormowanie pozwalające wierzycielowi na zlecenie komornikowi, za dodatkowym wynagrodzeniem, poszukiwania majątku dłużnika, co niewątpliwie stanowi przejaw obecnej w całej nowelizacji tendencji zmierzającej do wzmocnienia statusu wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym oraz przyspieszenia i zwiększenia skuteczności egzekucji." - tak Olimpia Marcewicz w "Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego" (Opublikowano: LEX/el., 2012). Co do zasady komornik wszczyna procedurę poszukiwania majątku na zlecenie wierzyciela. Wtedy też może pobrać zaliczkę. Jeżeli nie składał Pan wniosku o poszukiwanie majątku - nie musi Pan tej czynności opłacać. Jeżeli jednak jednocześnie nie wskazał Pan w sposób wystarczający majątku dłużnika - komornik może umorzyć egzekucję, jeżeli bez poszukiwania majątku nie będzie w stanie jej prowadzić. Jeżeli uważa Pan, że komornik nadużywa swojego prawa, a sposób, w który wskazał Pan majątek jest wystarczający dla prowadzenia egzekucji - sugerujemy skargę na czynności komornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zaliczka na czynności komornika

ryszard

26.4.2013 9:12:6

Re: Zaliczka na czynności komornika

a opłata od skargi to SKROMNE 100 zł.I nie wiadomo jakie będzie zdanie sądu(zakładam oddalenie skargi).A więć wpłata 60 zł wydaje się rozsądniejsza.W ten sposób komornik(cy) wiedzą co robić aby móc zarobić.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ