Zaliczka na poczet wydatków

Pytanie:

"Wierzyciel po terminie zgłosił swoją wierzytelność w sprawie upadłościowej. W związku z tym sąd zobowiązał wierzyciela do wpłaty określonej zaliczki na poczet wydatków. W jaki sposób należy uiścić zaliczkę? Czy należy wpłacić ją na konto sądu właściwego i poinformować o tym fakcie sąd? Czy można uiścić tę zaliczkę w znaczkach sądowych i przesłać do sądu?"

Odpowiedź prawnika: Zaliczka na poczet wydatków

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2006 r. Nr 27, poz. 199) opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków sądowych.

W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu na wezwanie sądu, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

W przypadku uiszczenia opłaty sądowej w formie gotówkowej w kasie sądu po wniesieniu pisma do sądu, pracownik sądu potwierdza, wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, którą należy przekazać do właściwego sądu wraz z pismem przewodnim.

Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

Uiszczający opłatę na wezwanie sądu, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Znaki można nakleić także na piśmie podlegającym opłacie, w sekretariacie właściwego wydziału sądu. 
Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.

W związku z w/w aktem prawnym, w niniejszej sprawie, należy uiścić opłatę sądową w jeden w wyżej podanych sposobów, a następnie dołączyć do pisma przewodniego dowody wpłat, bądź w przypadku gdy wierzyciel uiści opłatę w znakach sądowych – nakleić je na pismo przewodnie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika