e-prawnik.pl Porady prawne

Zameldowanie dziecka nowo narodzonego

Pytanie:

Czy zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się dwa razy? Raz w USC, a drugi raz w ewidencji ludności? Jeśli nie jest się ujawnionym w ewidencji ludności to czy jest to odpowiednikiem braku sporządzenia aktu urodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie dziecka nowo narodzonego

Art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nakłada obowiązek zameldowania o urodzeniu dziecka przez przedstawiciela ustawowego dziecka lub inną osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Jednakże zgłoszenie danych dotyczących urodzenia, dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego - zastępuje powyższe zameldowanie (art. 14 wyżej powołanej ustawy). W sytuacji zgłoszenia urodzenia dziecka w USC nie ma zatem konieczności dokonywania ponownego zameldowania urodzenia w ewidencji ludności. Brak wpisu w ewidencji ludności nie jest więc tożsamy z niesporządzeniem aktu urodzenia, akt urodzenia jest bowiem formą rejestracji w księgach stanu cywilnego, a nie w ewidencji ludności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ