e-prawnik.pl Porady prawne

Zapłata z pominięciem komornika

Pytanie:

Został wydany względem mnie sądowy nakaz zapłaty (kwota zadłużenia wraz z odsetkami). Sprawa została przekazana do komornika. Czy mogę spłacić zadłużenie bezpośrednio na ręce wierzyciela, a nie komornika? Czy muszę wtedy zapłacić także odsetki, czy tylko należność główną? Czy mogę starać się u komornika o rozłożenia zadłużenia na raty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zapłata z pominięciem komornika

20.4.2009

Jeżeli chce Pan, by Pana dług przestał istnieć, powinien Pan spłacić należność wraz z odsetkami. Może pan złożyć do komornika pismo z prośbą o rozłożenie należności na raty, jednakże decyzja w tym przedmiocie będzie należała do wierzyciela, któremu komornik przekaże Pana prośbę.
Może Pan zapłacić dług bezpośrednio do rąk wierzyciela, z pominięciem komornika. Proszę jednak pamiętać, że w takiej sytuacji komornik będzie nadal prowadzić egzekucję, dopóki nie zostanie powiadomiony o spłacie (czy to przez Pana wraz z dowodem zapłaty, czy to przez wierzyciela). Komornik wstrzyma się z dokonaniem danej czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik (czyli Pan) złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu. Z kolei wierzyciel, który otrzymał całość pieniędzy powinien złożyć do komornika wniosek o umorzenie egzekucji lub w razie wstrzymania czynności egzekucyjnych nie żądać ich przeprowadzenia. W sytuacji, gdyby komornik, pomimo prawidłowego powiadomienia go spłacie i przedstawienia dowodu zapłaty, nadal prowadził egzekucję kwot, które zostały przez Pana zapłacone jak również gdyby wierzyciel nadal żądał prowadzenia egzekucji kwot, które zostały już zapłacone, dłużnik, w celu zaniechania egzekucji jest uprawniony do złożenia stosownego powództwa przeciwegzekucyjnego.

Prosimy także pamiętać o tym, że spłata zadłużenia z pominięciem komornika, dokonana gdy już zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, nie zwalnia Pana od konieczności ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ