Podział spadku po ojcu

Pytanie:

Został dokonany sądowy podział majątku (mieszkanie) po moim dziadku (ojcu mojej mamy). Spadek został przypisany do mojej babci (mamy mojej mamy), mojej mamy i jej dwóch braci. Babcia i jeden z braci zrzekli się swojej części spadku na rzecz mojej mamy. Jeden brat nie. Orzeczenie sądu to 7/8 dla mojej mamy i 1/8 dla jej brata który zmarł i ta część 1/8 została sądownie przekazana jego synowi. Mama odziedziczyła to będąc w związku małżeńskim z moim ojcem, który później zmarł. Nie było intercyzy małżeńskiej. Moja mama ma też syna ze swojego pierwszego małżeństwa ale mój tata nie miał przypisanych (sądownie) praw rodzicielskich. Jaka część spadku po moim ojcu należy do mnie? Czy syn mojej mamy też dziedziczy po moim tacie? Czy mogę starać się o zapłatę za moją część spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pierwszą kwestią wymagającą wyjaśnienia jest odziedziczenie mieszkania przez Pana mamę. Zgodnie z treścią art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Od tej pory przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem tej wspólności albo po jej powstaniu ale w jeden ze sposobów określonych w art. 33 krio należeć będą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ponieważ nie została zawarta majątkowa umowa małżeńska, mocą której można wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć, to w myśl art. 33 pkt. 2 krio: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił". Zatem udział w nieruchomości po dziadku, który sądownie został przyznany jego córce, wchodzi w skład majątku osobistego Pana mamy. Oznacza to, że dopiero po jej śmierci posiadany udział w nieruchomości będzie wchodził w skład masy spadkowej.

Kwestia dziedziczenia po zmarłym ojcu przedstawia się następująco. Art. 931 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że „W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku". Do dziedziczenia dochodzą w pierwszej kolejności dzieci spadkodawcy, zarówno te pochodzące biologicznie od niego jak i te, które zostały przysposobione. Ponieważ w powyższym przypadku nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, to ustalenie ojcostwa mogłoby nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Z opisanej sytuacji wynika, że żadne z tych działań nie miało miejsca, stąd wniosek, że syn matki z pierwszego małżeństwa nie jest prawnie związany z Pana ojcem, co wyklucza go z kręgu jego spadkobierców. Zgodnie z przywołanym art. 931 kc po zmarłym ojcu do dziedziczenia doszedł Pan i Pana mama. Udziały jakie przypadły spadkobiercom (Panu i Pana mamie) są równe i wynoszą po ½ udziału w masie spadkowej (o ile nie ma Pan rodzeństwa, które pochodziłoby od zmarłego ojca). Ta część już do Pana należy z mocy prawa. Aby potwierdzić ten stan rzeczy, należałoby wnieść do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Prawomocne orzeczenie stanowić będzie podstawę prawną potwierdzającą Pana własność.

Zapłata za swoją część spadku, to instytucja tzw. zachowku regulowana w art. 991-1011 kc. Dotyczy ona sytuacji, gdy osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym zostanie przez niego pominięta w sporządzonym testamencie, przy zaznaczeniu, że taki spadkobierca nie został jednocześnie wydziedziczony przez spadkodawcę (co całkowicie pozbawiałoby go praw do spadku). W powyższym przypadku nie może się Pan starać o zapłatę za swoją część spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: