e-prawnik.pl Porady prawne

Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Pytanie:

W budynkach spółdzielni mieszkaniowej na korytarzach przechowywane są różne przedmioty, które tarasują drogi ewakuacyjne i obniżają estetykę budynków. Zarząd spółdzielni ogranicza się do wywieszania kartek z prośbami o ich usunięcie i na tym się kończy. Jak zmusić zarząd i radę nadzorczą do wyegzekwowania tego typu spraw od lokatorów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

9.7.2012

Następująca odpowiedź opiera się na przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dalej: OPP (tekst jednolity), a także ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, dalej: KW (tekst jednolity).

Na spółdzielni, jako właścicielowi budynku na podstawie art. 4 OPP ciążą obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Należą do nich m.in.: zapewnienie osobom przebywającym w budynku lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. Pozostawianie przedmiotów, które tarasują drogi ewakuacyjne z budynków stanowi naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Dlatego też na mocy art. 82 KW niedopełnienie obowiązków w tym zakresie (tj. niezapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji) stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, grzywny albo karze nagany. Tak samo odpowiada każdy, kto dokonuje czynności mogących utrudnić prowadzenie działania ratowniczego lub ewakuacji, m.in. w postaci umieszczania przedmiotów na drogach służących ewakuacji w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.

W podanej sytuacji właściwe będzie powiadomienie zarządu spółdzielni o naruszeniach, a także wskazanie, ew. konsekwencji wynikających z tego typu zachowań. Pewne wskazówki w tym zakresie może również zawierać regulamin spółdzielni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ