Zasady udzielania przerwy w karze

Pytanie:

"Jeżeli wyrok jest np. 3 lub 4 lata, to czy po odsiedzeniu roku jak już zostanie do końca 2 lata można skorzystać z przerwy w karze i np. zawiesić ją na pół roku i jeszcze raz potem na pół roku? Czy wtedy nie wróci się do więzienia? Po jakim czasie uzyskuje się przepustki z więzienia do domu?"

Odpowiedź prawnika: Zasady udzielania przerwy w karze

Dla wyjaśnienia należy podkreślić, że przed rozpoczęciem odbywania kary pozbawienia wolności można się starać o odroczenie kary. Jeżeli już jednak doszło do rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności, Sąd Penitencjarny może udzielić przerwy z powodu wystąpienia takich samych przesłanek jak w stosunku do odroczenia kary.

Sąd udziela (obligatoryjnie) przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy. Zasadą jest udzielenie kolejnej przerwy w karze dopiero po roku od powrotu do zakładu karnego z poprzedniej przerwy. Skazany ma obowiązek powrotu do zakładu karnego po upływie przerwy. Jego przebywanie poza zakładem po upływie przerwy mimo złożenia wniosku o dalszą przerwę (który nie zostanie rozpoznany) jest bezprawne.

Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej jeden rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary - sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia pryestpstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 czerwca 2002 r. II AKz 208/2002 Do okresu rocznej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, uzasadniającej udzielenie przedterminowego zwolnienia z reszty tej kary (art. 155 § 1 kkw) zalicza także czas faktycznego niewykonywania kary z powodu zawieszenia postępowania bądź jeszcze innych przyczyn, wyjąwszy bezprawne. Pobyt skazanego na wolności stwarza szansę oceny prognozy przestrzegania prawa przez analizę jego zachowania niezależnie od formalnej podstawy legalnego pobytu skazanego na wolności.

 

Z uprawnienia tego nie można skorzystać, jeżeli kara pozbawienia wolności została orzeczona na okres powyżej 3 lat.

W zakładzie karnym typu półotwartego skazanemu można udzielać przepustek (pisemny wniosek) z zakładu karnego, nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nie przekraczający 14 dni w roku (typu otwartego raz w miesiącu - maksymalnie 28 dni w roku).

Przepustkę można przyznać skazanemu, którego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego, po odbyciu przez niego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony lub połowy kary nieprzekraczającej 6 miesięcy.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika