Zasady wymiaru kary grzywny

Pytanie:

Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie dotyczące kary grzywny regulowane są przez przepisy kodeksu karnego. W jego art. 33 postanowiono, iż grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Ten sam artykuł w paragrafie 3 stanowi, iż sąd ustalając stawkę dzienną, bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe Nadto kodeks karny wyznacza pewne ramy dla kwoty stawki dziennej. Nie może być ona niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: