Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Jeżeli wewnętrzny regulamin firmy zapewnia wypłatę części nagrody jubileuszowej w przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownika z uprawnieniami do emerytury, to czy odpowiednio wypłaty takiej może domagać się pracownik z uprawnieniami do świadczenia przedemerytalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli w regulaminie zakładu pracy zostało postanowione, iż w przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy zostanie mu wypłacona część nagrody jubileuszowej, to z całą pewnością nie dotyczy to pracowników, którzy spełniają warunki do uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2017

  Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje (...)

 • 21.1.2005

  Co zrobić jeżeli ZUS opóźnia się w wypłatach względem ubezpieczonego?

  Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania (...)

 • 14.12.2004

  Wynagrodzenie nauczyciela

  Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu (...)

 • 10.11.2015

  Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

  Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 583 – dalej k.r.o.), jeżeli jeden z małżonków pozostający we wspólnym (...)