Zasiedzenie własności nieruchomości

Pytanie:

Czym jest zasiedzenie własności nieruchomości? Ile trwa zasiedzenie własności nieruchomości? Jakie są przesłanki? Czym jest dobra wiara?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie wypada zaznaczyć, że zasiedzenie jest instytucją, która niweluje niepożądaną sytuację, w której występuje rozbieżność pomiędzy stanem prawnym, a rzeczywistym stanem posiadania. Instytucja ta pozwala na nabycie przez osobę nieuprawnioną prawa (kosztem dotychczasowego właściciela) w wyniku upływu czasu i faktycznego wykonywania prawa własności. Nie wdając się w głębsze rozważania, zwracamy uwagę na to, że Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zasiedzenie udziału we współwłasności przez drugiego współwłaściciela (tak: postanowienie SN z dnia 14 października 1999 r. I CKN 154/98 i postanowieniu z dnia 20 października 1997 r. II CKN 408/97, OSN 1998, z. 4, poz. 61). I tak, art. 172 K.C. stanowi: „§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. § 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

 

Przesłanki zasiedzenia:
1)Posiadanie samoistne. Z pomocą przychodzi nam art. 336 § 1 mówiący, że posiadaczem samoistnym: „jest ten kto nią faktycznie włada jak właściciel”. Powszechnie uznaje się, że aby władać jak właściciel musi wystąpić łącznie: fizyczny element władania rzeczą i intelektualny element zamiaru władania rzeczą dla siebie. W praktyce chodzi jednak o to, aby zamanifestowane zostało (dostrzegalne przez innych), zachowanie polegające na postępowaniu z rzeczą jak właściciel. Gdy spełnione są te przesłanki można mówić o posiadaniu samoistnym.

2)Termin, w ciągu którego nieprzerwanie posiadacz musi być posiadaczem samoistnym. Kodeks cywilny, w art.172 różnicuje termin, po którym następuje zasiedzenie, z uwagi na dobrą wiarę. Dobra wiara posiadacza samoistnego ma miejsce, gdy nie wie on (i niewiedza ta jest usprawiedliwiona) o tym, iż własność mu nie przysługuje. W przypadku posiadania w dobrej wierze, zasiedzenie nastąpi po upływie 20 lat posiadania samoistnego. W przypadku braku dobrej wiary, zasiedzenie nastąpi po upływie 30 lat. Sama dobra wiara nie stanowi przesłanki zasiedzenia nieruchomości, a wpływa tylko na termin, po którym zasiedzenie nastąpi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)

 • Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem (...)

 • Czym są dobra i zła wiara i jakie mają znaczenie w stosunkach prawnych

  Dobra wiara jest jedną z klauzul generalnych prawa cywilnego. Mimo, że pojęcie to nie jest zdefiniowane w przepisach prawnych, bardzo często wiele od jej istnienia zależy. Istnienie dobrej wiary ma (...)

 • Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

NA SKÓTY