Zasiedzenie

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Chcę w jednym postępowaniu dochodzić zasiedzenia dwóch sąsiednich działek. Podstawa zasiedzenia jest ta sama. Wezwanym uczestnikiem będzie również ta sama osoba. Rozumiem, że w tej (...)

Czy mogę zasiedzieć strych?

Czy mogę zasiedzieć strych?

Jestem właścicielką mieszkania. Czy jeżeli jestem jedyną osobą która użytkuje strych to czy mogę skorzystać z zasiedzenia?

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Czy sąsiad może zasiedzieć moją działkę?

Witam, w spadku odziedziczyłam działkę na której nic nie ma. Jak na razie jest ona udostępniona sąsiadowi żeby mógł tam składać piasek. Moje pytanie tyczy czy sąsiad może po 10 latach zasiedzieć (...)

Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera

Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera

Jestem właścicielem mieszkania w bloku, które kupiłem 5 lat temu od dewelopera bezpośrednio po wybudowaniu budynku. Jakiś czas temu dostałem wezwanie od sąsiadów do usunięcia wady budowlanej (...)

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

W jaki sposób dochodzi do nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie?

Istota zasiedzenia nieruchomości

Istota zasiedzenia nieruchomości

Jaka jest istota zasiedzenia nieruchomości?

Samowolne naruszenie posiadania

Samowolne naruszenie posiadania

Czuję się właścicielem nieruchomości, z której korzystam. Czy mam prawo zakazać wstępu na tą nieruchomość innym osobom, założyć kłódkę?

Przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości

Przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości

W jakich wypadkach dochodzi do przerwania biegu zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie?

Zasiedzenie

Zasiedzenie

Małżeństwo otrzymało w 1981 r. od rodziców żony gospodarstwo rolne wraz z domem w drodze umowy przekazania gospodarstwa gospodarstwo rolnego. Jednakże przekazujący gospodarstwo nie byli jego właścicielami (...)

Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu

Czy możliwe jest zasiedzenie służebności przesyłu?

Doliczenie posiadania w przypadku śmierci poprzedniego posiadacza

Doliczenie posiadania w przypadku śmierci poprzedniego posiadacza

Czy można doliczyć czas posiadania nieruchomości przez spadkodawcę w przypadku liczenia czasu wymaganego do zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości państwowej w latach 1965-1990

Zasiedzenie nieruchomości państwowej w latach 1965-1990

Czy można zasiedzieć nieruchomość, jeżeli zasiedzenie rozpoczęło się w roku 1965?

Doliczenie czasu posiadania w zakresie użytkowania wieczystego do posiadania właścicielskiego

Doliczenie czasu posiadania w zakresie użytkowania wieczystego do posiadania właścicielskiego

Czy do czasu posiadania ?właścicielskiego? można doliczyć posiadanie w ramach użytkowania wieczystego?

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

Jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości?

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze

Kiedy można powiedzieć, że zasiedzenie danej nieruchomości nastąpiło w dobrej wierze?

Zasiedzenie i jego przesłanki

Zasiedzenie i jego przesłanki

Jakie są przesłanki zasiedzenia?

Posiadanie zależne a zasiedzenie

Posiadanie zależne a zasiedzenie

Czy posiadanie zależne może prowadzić do zasiedzenia?

Wniosek o dział spadku przerywa zasiedzenie w stosunku do współspadkobiercy

Wniosek o dział spadku przerywa zasiedzenie w stosunku do współspadkobiercy

Czy wniosek o dział spadku przerywa zasiedzenie w stosunku do współspadkobiercy?

Zbieg zasiedzenia i dziedziczenia

Zbieg zasiedzenia i dziedziczenia

Jakie skutki ma zbieg zasiedzenia i dziedziczenia?

Zasiedzenie a samowola budowlana

Zasiedzenie a samowola budowlana

Czy na zasiedzenie wpływa samowola budowlana?

Zasiedzenie - przesłanki

Zasiedzenie - przesłanki

Jakie są przesłanki zasiedzenia?

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Czy jest możliwe zasiedzenie udziału w nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Na czym polega zasiedzenie nieruchomości?

Czy władanie cudzą rzeczą przez Skarb Państwa jest posiadaniem samoistnym?

Czy władanie cudzą rzeczą przez Skarb Państwa jest posiadaniem samoistnym?

Czy władanie cudzą rzeczą przez Skarb Państwa jest posiadaniem samoistnym?

Czy można nabyć przez zasiedzenia część nieruchomości, zakładając dokonanie tego przez jednego z jej współwłaścicieli?

Czy można nabyć przez zasiedzenia część nieruchomości, zakładając dokonanie tego przez jednego z jej współwłaścicieli?

Czy można nabyć przez zasiedzenia część nieruchomości, zakładając dokonanie tego przez jednego z jej współwłaścicieli?

Jakie są przesłanki skutecznego zasiedzenia?

Jakie są przesłanki skutecznego zasiedzenia?

Jakie są przesłanki skutecznego zasiedzenia?

Czym jest zasiedzenie?

Czym jest zasiedzenie?

Czym jest zasiedzenie?

Warunki zasiedzenia nieruchomości według Kodeksu cywilnego

Warunki zasiedzenia nieruchomości według Kodeksu cywilnego

Jakie warunki zasiedzenia nieruchomości przewidują przepisy Kodeksu cywilnego?

Posiadanie nieruchomości prowadzące do jej zasiedzenia

Posiadanie nieruchomości prowadzące do jej zasiedzenia

Jakie cechy musi posiadać posiadanie nieruchomości, by możliwe było jej zasiedzenie?

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia a dobra wiara

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia a dobra wiara

Na czym polega dobra wiara, potrzebna do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia?

Nabycie posiadania nieruchomości na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego

Nabycie posiadania nieruchomości na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego

Czy wejście w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego, jest samoistnym posiadaniem w dobrej wierze?

Posiadanie samoistne

Posiadanie samoistne

Co oznacza termin posiadanie samoistne przy instytucji zasiedzenia?

Sprzedaż nieruchomości przez pierwotnych właścicieli a nabycie jej własności w drodze zasiedzenia

Sprzedaż nieruchomości przez pierwotnych właścicieli a nabycie jej własności w drodze zasiedzenia

Czy sprzedaż nieruchomości przez pierwotnych właścicieli, jest przeszkodą do późniejszego stwierdzenia przez sąd zasiedzenia na rzecz osób, w których samoistnym posiadaniu nieruchomość się (...)

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości według przepisów kodeksu cywilnego

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości według przepisów kodeksu cywilnego

W jaki sposób przepisy Kodeksu cywilnego opisują przesłanki zasiedzenia nieruchomości?

Dobra i zła wiarą posiadacza samoistnego, od której zależy nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia

Dobra i zła wiarą posiadacza samoistnego, od której zależy nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia

Kiedy mamy do czynienia z dobrą i złą wiarą posiadacza samoistnego, od której zależy nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia?

Zasiedzenie przez jednego lub niektórych współwłaścicieli w częściach ułamkowych, samodzielnie lub wspólnie fizycznej części nieruchomości, będącej przedmiotem współwłasności

Zasiedzenie przez jednego lub niektórych współwłaścicieli w częściach ułamkowych, samodzielnie lub wspólnie fizycznej części nieruchomości, będącej przedmiotem współwłasności

Czy dopuszczalne jest nabycie w drodze zasiedzenia przez jednego lub niektórych współwłaścicieli w częściach ułamkowych, samodzielnie lub wspólnie fizycznej części nieruchomości, będącej (...)

Terminy zasiedzenia nieruchomości a zmiana Kodeksu cywilnego w 1990 roku

Terminy zasiedzenia nieruchomości a zmiana Kodeksu cywilnego w 1990 roku

Jakie terminy zasiedzenia nieruchomości obowiązują do przypadków zasiedzenia, które nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny?

Nabycie nieruchomości państwowej w drodze zasiedzenia

Nabycie nieruchomości państwowej w drodze zasiedzenia

Czy można nabyć w drodze zasiedzenia nieruchomość państwową?

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

W okresie obowiązywania ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192, z 1973 r. Nr 48, (...)

Zasiedzenie nieruchomości gruntowej a upływa czasu

Zasiedzenie nieruchomości gruntowej a upływa czasu

Po upływie jakiego czasu możliwe jest zasiedzenie nieruchomości gruntowej?

Zasiedzenie nieruchomości przez jej użytkownika

Zasiedzenie nieruchomości przez jej użytkownika

W 1973 podpisałem umowę na okres 10 lat użytkowania gruntu wraz pozwoleniem na budowę pawilonu handlowego trwale związanego z gruntem. Po 10 latach użytkowania nadal używałem bez przedłużenia (...)

Terminy i przesłanki zasiedzenia

Terminy i przesłanki zasiedzenia

Dom rodzinny męża jest podzielony między siostrę i męża. Mąż zmarł, a siostra chce wnieść o zasiedzenie. Jest jeszcze brat nieujęty w tym podziale. Rodzice męża aktem darowizny przepisali (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie

Moja teściowa jest współwłaścicielką trzech działek, w tym jedna z domem, które odziedziczyła po swoim stryju. Jej udział wynosi 1/2, zaś druga połowa należy do zstępnych (z drugiego małżeństwa) (...)

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

W kwietniu 1983 r. zakupiliśmy z żoną 3/4 nieruchomości. Właścicielką pozostałej 1/4 jest pani która od 1960 r. była obywatelką Niemiec, a z końcem lat dziewięćdziesiątych tam zmarła. Przez (...)

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

W roku 1960 dużą działkę podzielono na mniejsze, wytyczono drogę dojazdową do tych działek. Właściciele, teraz także ich dzieci korzystali z tej drogi do tego roku. W tym roku okazało się, (...)

Nabycie prawa własności przez zasiedzenie

Nabycie prawa własności przez zasiedzenie

Chcę nabyć prawo własności do nieruchomości nie posiadającej księgi wieczystej. Nieruchomość jest budynkiem pożydowskim. Właścicielka zmarła, a spadkobiercą jest także nieżyjąca osoba, (...)

Nabycie własności przez zasiedzenie

Nabycie własności przez zasiedzenie

Moja mama myśli o założeniu w sądzie sprawy o zasiedzenie kawałka gruntu rolnego, który ma w faktycznym posiadaniu i użytkuje samodzielnie od 1961 roku. Grunt ten należał wcześniej do jej babci (...)

Pożytki

Pożytki

Jestem 1 z 6 współwłaścicieli nieruchomości. Od 50-ciu lat tylko ja mieszkam w tej nieruchomości, ze wszystkich współwłaścicieli. Kwartalnie z Zarządu Nieruchomościami dostaje rozliczenie przychodów, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zasiedzenie

16.9.2021 przez: -

Czy przysluguje mi zasiedzenie?

27.4.2019 przez: ciekawska

Zasiedzenie spadku

10.9.2018 przez: hoja