Zasiedzenie służebności

Pytanie:

Posiadam nieprzerwalnie od 20 lat nieruchomość własną która jest przyłączona do wspólnego zbiornika nieczystości-szamba który to zbiornik znajduje się na sąsiedniej działce przyległej nieruchomości która graniczy wspólnym murem z moją nieruchomością. Nieruchomość przyległa jest to budynek mieszkalny który obecnie mieszka 7 lokatorów i w wyniku wykupu przez tych 7 lokatorów mieszkań w tej nieruchomości powstała mała wspólnota mieszkaniowa Nadmieniam że wcześniej lokatorzy tego budynku zamieszkiwali ten budynek bez tytułu prawnego, a to w wyniku iż od 1985 roku kiedy to upadło wówczas przedsiębiorstwo pod które podlegał budynek, budynek nie miał właściciela do marca 2003 roku. W chwili obecnej, po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej to jest od marca 2003 roku mieszkańcy wspólnoty utrudniają mi korzystanie ze wspólnego zbiornika nieczystości - szamba które jak już wcześniej wspomniałem użytkuję od 20 lat to jest od daty w której nabyłem swoją nieruchomość. Czy lokatorzy wspólnoty mieszkaniowej mają prawo zabraniać mi korzystania ze wspólnego zbiornika nieczystości - szamba, czy mają prawo też do utrudniania mi dostępu to zbiornika nieczystości - szamba czy w wyniku tego muszę wystąpić na drogę sądowa przeciwko wspólnocie aby móc korzystać ze wspólnego zbiornika nieczystości, jeśli tak to w jaki sposób.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności sprecyzowania wymaga kwestia, na jakiej podstawie jeden z właścicieli korzysta ze zbiornika nieczystości. Zbiornik znajdujący się na sąsiedniej nieruchomości stanowi część składową tej nieruchomości i – co za tym idzie jest własnością właścicieli tej nieruchomości. W dalszej części odpowiedzi przyjęte zostało, iż nie została ustanowiona służebność.
Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie jeżeli polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Terminy zasiedzenia wynoszą 20 lat dla osoby będącej w dobrej wierze i 30 lat dla osoby będącej w złej wierze.

Jednakże, zgodnie z orzecznictwem, korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności gruntowej na podstawie oświadczenia złożonego bez formy aktu notarialnego jest posiadaniem tej służebności w złej wierze.

Zatem, jeżeli korzystają Państwo z nieruchomości bez stosownej umowy, do zasiedzenia potrzebny jest upływ lat 30. W sytuacji, jeżeli nie jest możliwe umowne uregulowanie powyższych spraw z sąsiadem, można wystąpić z odpowiednim powództwem.

Szersza informacja na temat służebności znajduje się w artykule: Jak uregulować stosunki z sąsiadem?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Michał

8.4.2018 21:3:21

Re: Zasiedzenie służebności

Bedę ogromnie wdzięczny za odpowiedź na następujące pytanie. Prawowici właściciele zbiornika (działka nabyta 20 lat temu) korzystali z niego nieprzerwanie przez okres ostatnich 20 lat. Czy osoba, która również korzystała z tego samego zbiornika przez ostatnich 20lat nie posiadając do niego prawa własności ani żadnej pisemnej umowy na korzystanie jest posiadaczem samoistnym czy zależnym?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

  Przedmiotem zasiedzenia jako sposobu nabycia jest prawo własności lub użytkowania wieczystego. Ponadto służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie - ale tylko w wypadku, gdy polega na (...)

 • Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)

 • Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem (...)

 • Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

  Jeżeli minęły już terminy posiadania przewidziane prawem (dla nieruchomości - 20 lub 30 lat nieprzerwanego posiadania, dla ruchomości - 3 lata posiadania w dobrej wierze), można wystąpić z wnioskiem (...)

NA SKÓTY