Prawomocność postanowienia o zasiedzeniu

Pytanie:

"Sąd rejonowy wydał wyrok w sprawie o zasiedzenie nieruchomości na moją korzyść. Nastąpiła apelacja do sądu okręgowego. Czy jeśli sąd okręgowy podtrzyma decyzję sądu pierwszej instancji, to czy wyrok ten jest odrazu prawomocny czy trzeba jeszcze czekać dwa tygodnie.? I czy ta osoba ma jeszcze możliwość jakiejś apelacji? "

Odpowiedź prawnika: Prawomocność postanowienia o zasiedzeniu

Od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego - przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W odniesieniu do postępowań dotyczących zasiedzenia brak jest przepisów szczególnych, co oznacza, iż kasacja w tych sprawach przysługuje. Zgodnie z art. 363 § 1 kpc w związku z art. 13 § 2 , postanowienie orzekające co do istoty sprawy staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Tym samym postanowienie o którym mowa w pytaniu stanie się prawomocne po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika