Prawomocność postanowienia o zasiedzeniu

Pytanie:

Sąd rejonowy wydał wyrok w sprawie o zasiedzenie nieruchomości na moją korzyść. Nastąpiła apelacja do sądu okręgowego. Czy jeśli sąd okręgowy podtrzyma decyzję sądu pierwszej instancji, to czy wyrok ten jest odrazu prawomocny czy trzeba jeszcze czekać dwa tygodnie.? I czy ta osoba ma jeszcze możliwość jakiejś apelacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego - przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W odniesieniu do postępowań dotyczących zasiedzenia brak jest przepisów szczególnych, co oznacza, iż kasacja w tych sprawach przysługuje. Zgodnie z art. 363 § 1 kpc w związku z art. 13 § 2 , postanowienie orzekające co do istoty sprawy staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Tym samym postanowienie o którym mowa w pytaniu stanie się prawomocne po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: