Doliczenie posiadania w przypadku śmierci poprzedniego posiadacza

Pytanie:

"Czy można doliczyć czas posiadania nieruchomości przez spadkodawcę w przypadku liczenia czasu wymaganego do zasiedzenia nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Doliczenie posiadania w przypadku śmierci poprzedniego posiadacza

W tej sytuacji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego:
Art.176.§1.Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.
§2.Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.
W efekcie dopuszczonej przez ustawodawcę możliwości doliczania czasu posiadania poprzednika szybciej następuje nabycie własności rzeczy w trybie zasiedzenia. Podlega bowiem sumowaniu czas władania rzeczą poprzez wszystkich kolejnych posiadaczy. Jak wskazuje doktryna prawnicza: „Omówione zasady doliczania czasu posiadania poprzednika stosuje się odpowiednio, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza (art. 176 § 2 k.c.). Dotyczy to zarówno dziedziczenia ustawowego, jak też dziedziczenia testamentowego. Zastosowane rozwiązanie dowodzi przyjęcia przez ustawodawcę koncepcji dziedziczenia posiadania z jego skutkami (...) Zatem analogicznie, jak w przypadku przeniesienia posiadania, spadkobierca (spadkobiercy) może doliczyć do czasu swego posiadania okres posiadania rzeczy przez spadkodawcę. Jeżeli jednak spadkodawca uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania spadkobiercy wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Oczywiście przejście posiadania następuje tu z chwilą otwarcia spadku.”


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika