e-prawnik.pl Porady prawne

Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

Pytanie:

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne udokumentowane podpisem i nr. jakiegoś dokumentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

28.4.2004

Do wniosku o zasiedzenie nieruchomości należy dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów (jeżeli księga wieczysta nie jest prowadzona). Wymagane jest również dołączenie: mapy nieruchomości sporządzonej według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych (chyba że zasiedzenie obejmuje całą nieruchomość, która ma urządzoną księgę wieczystą); informacji organu podatkowego co do osoby posiadacza nieruchomości oraz osoby opłacającej podatek od nieruchomości i podatek gruntowy (obecnie podatek rolny) za okres objęty wnioskiem; wyciągu z ewidencji gruntów. Jeśli wnioskodawca nie dołączy tych dokumentów, sąd wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli jednak wnioskodawca napotka znaczne trudności w uzyskaniu tych dokumentów, sąd może zlecić sporządzenie mapy na jego koszt, a także zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie pozostałych dokumentów. Przedmiot zasiedzenia powinien być we wniosku dokładnie opisany i oznaczony. Należy wskazać miejsce jego położenia (adres), powierzchnię, oznaczenie geodezyjne oraz numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów). Jeżeli zeznania świadków są niezbędne dla wyjaśnienia sprawy, konieczna jest ich obecnośc na rozprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

Marcin

17.8.2014 21:50:40

Re: Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

Czy Sąd może zażądać 3 kopii składanych dokumentów? Tak zażądał Sąd do którego złożyłem wniosek o zasiedzenie. Złożyłem oryginały dokumentów a Sąd przysłał pismo że musze dostarczyc jeszcze ...2 kopie. Po co Sądowi powyższe kopie. Aby je zrobic musze złożyc wniosek o skopiowanie złożonych dokumentów a nastepnie czekac do ....3 tygodni na ich wyciągniecie przez sekretariat , kiedy w pismie przesłanym Sąd żąda dostarczenia ich w ciagu ...7 dni a w innym przypadku odrzuci pozew. Prosze o pilną odpowiedz .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ