e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Pytanie:

Chcę w jednym postępowaniu dochodzić zasiedzenia dwóch sąsiednich działek. Podstawa zasiedzenia jest ta sama. Wezwanym uczestnikiem będzie również ta sama osoba. Rozumiem, że w tej sytuacji mogę dochodzić obu roszczeń jednym pozwem w jednym postępowaniu. Czy w tej sytuacji wpis sądowy wyniesie 2 tys. czy 4 tys. zł? Czy uzyskane postanowienie o zasiedzeniu będzie podstawą wpisu mnie jako właściciela do KW, czy też konieczny jest jeszcze kolejny proces o ustalenie prawa własności przeciwko obecnym właścicielom wpisanym do KW (jedna z działek została po upływie okresu mojego zasiedzenia sprzedana, druga ma ciągle tego samego notarialnego właściciela)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

14.11.2017

Jeśli chodzi o dopuszczalność złożenie jednego wniosku o zasiedzenie dwóch odrębnych nieruchomości, to powinno to zostać rozstrzygnięte na podstawie art. 191 kpc (który ze względu na brak przepisów szczególnych w tej kwestii, musi znaleźć zastosowanie do postępowania nieprocesowego o stwierdzenie zasiedzenia). W tej sytuacji, jako że mamy do czynienia z wnioskami jednego rodzaju, rozstrzyganymi w jednym trybie postępowania nieprocesowego (stwierdzenie zasiedzenia), do których to spraw właściwy jest ten sam sąd (skoro są to nieruchomości sąsiednie, to zapewne sądem właściwym miejscowo ze względu na położenie nieruchomości jest ten sam sąd), możemy stwierdzić, iż istnieje możliwość rozstrzygnięcia kwestii zasiedzenia w jednym postępowaniu.

Jeśli chodzi o opłatę sądową od takiego wniosku, to należy przyjąć, że są to dwa wnioski o stwierdzenie zasiedzenia dwóch nieruchomości, mimo że wnioski te zostały zawarte w jednym piśmie. Naszym zdaniem powinna być tu uiszczona opłata sądowa od każdego z wniosków po 2 tys. zł każda.

Jeśli chodzi o trzecie pytanie, to postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia stanowi tytuł będący podstawą do wpisania danej osoby jako właściciela do księgi wieczystej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ