Podstawa wpisu zasiedzenia do księgi wieczystej

Pytanie:

"Posiadam wypis i wyrys z rejestru gruntów dotyczący nieruchomości, którą posiadam nieprzerwanie od ponad 20 lat, potwierdzony przez odpowiedniego starostę i geodetę, na którym wpisano, kto jest współwłaścicielem nieruchomości. Czy na podstawie tych dokumentów mogę starać się o wpis do księgi wieczystej, czy też powinnam przeprowadzić postępowanie przed sądem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości i dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd wnosić o wpis do księgi wieczystej? "

Odpowiedź prawnika: Podstawa wpisu zasiedzenia do księgi wieczystej

Zasiedzenie następuje z mocy prawa w dacie upływu wymaganego okresu nieprzerwanego posiadania, jednakże sądowe stwierdzenie zasiedzenia jest niezbędne dla celów dowodowych, aby możliwy był jakikolwiek obrót własnością określonej nieruchomości. Wskazane w pytaniu dokumenty nie mogą być zatem podstawą wpisu do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości nabytego na skutek zasiedzenia tej nieruchomości, mogą być jednak przydatne w sądowym postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia.

Sądowe postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia toczy się w postępowaniu nieprocesowym stosownie do treści art. 609-610 kodeksu postępowania cywilnego. W jego wyniku sąd wyda postanowienie, w którym przesądzi, kto nabył w określonej dacie własność nieruchomości. Prawomocne postanowienie o takiej treści będzie podstawą wpisu do księgi wiezystej i podejmowania wszelkich czynności, jakie przysługują właścicielowi nieruchomości. Z uwagi, że nie posiada Pani umowy w formie aktu notarialnego, która okazała się np. później nieważna, to oznacza, że jest Pani posiadaczem w złej wierze a zatem powinna Pani dla zasiedzenia wykazać się 30 letnim terminem posiadania dla zasiedzenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika