Zasiedzenie nieruchomości państwowej w latach 1965-1990

Pytanie:

Czy można zasiedzieć nieruchomość, jeżeli zasiedzenie rozpoczęło się w roku 1965?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do 1 października 1990 r. obowiązywał przepis Kodeksu cywilnego art. 177:
Art. 177. Przepisów o nabyciu własności przez zasiedzenie nie stosuje się, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem własności państwowej.
Jeżeli zasiedzenie biegłoby przeciwko własności państwowej, to nie mogłoby doprowadzić do zasiedzenia. Od 1 października 1990 r. należałoby stosować zaś przepis art. 10 ustawy zmieniającej Kodeks cywilny z dnia 28 lipca 1990 r.:
Art. 10. Jeżeli przed dniem wejścia w życie (przed 01.10.1990) niniejszej ustawy istniał stan, który według przepisów dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości, a według przepisów obowiązujących po wejściu w życie tej ustawy prowadzi do zasiedzenia, zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie; jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy, lecz nie więcej niż o połowę.
Zasiedzenie zaczęłoby więc biec po 1 października 1990, jednakże czas potrzebny do zasiedzenia uległby skróceniu (o 10 lub 15 lat w zależności od dobrej lub złej wiary)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)

 • Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem (...)

 • Zmiany w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw jest zmiana struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwiększenie (...)

NA SKÓTY