e-prawnik.pl Porady prawne

Zaskarżenie nakazu wydanego przez referendarza

Pytanie:

W postępowaniu gospodarczym sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Orzeczenie zostało wydane przez referendarza sądowego. Czy w takim wypadku pozwany powinien złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, który nie podlega opłacie, czy może jednak należy złożyć skargę na orzeczenie referendarza?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaskarżenie nakazu wydanego przez referendarza

Na orzeczenie referendarza sądowego, co do istoty sprawy, orzeczenie kończące postępowanie, a także orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Od nakazu zapłaty wydanego przez referendarza sądowego składa się sprzeciw, a nie skargę na czynności referendarza. Zgodnie z art. 503 kpc, pismo zawierające sprzeciw wnosi się, w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zaskarżenie nakazu wydanego przez referendarza

beata

23.5.2011 12:33:37

Re: Zaskarżenie nakazu wydanego przez referendarza

Chciałam zapytać czy w razie nakazu zapłaty mogę wnieść zamiast sprzeciwu pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Jaka jest różnica w rozpatrzeniu sprzeciwu a jaka w przypadku powództwa przeciwegzekucyjnego.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ