Windykacja należności: Pozostałe - Porady prawne

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób można uaktualnić KRS?

Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

W raz z mężem wzięliśmy kredyt hipoteczny. Oboje prowadzimy działalność gospodarczą. Nasze zarobki zależne są od sprzedaży, w związku z czym nieterminowo wpłacaliśmy ratę. Bank wypowiedział (...)

Wzięta pożyczka w parabanku-kiedy następuje przedawnienie?

Dałem się namówić mojemu znajomemu na wzięcie na siebie pożyczki w jednym z parabanków. Pożyczkę wziąłem na siebie w 2010 roku. Niestety mój znajomy pożyczki nie spłacił. 10 czerwca 2015 (...)

Niespłacenie karty kredytowej.

W 2012 roku wziąłem kartę kredytową w banku. Niestety przez zaistniałą sytuację, nie byłem w stanie jej spłacić. Chciałem całą sprawę załatwić polubownie, niestety bank na mój list nie (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

Wyjawienie majątku zastawniczego

Dłużnik jest właścicielem rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym (ja jestem zastawnikiem). Nie reaguje na wezwania komornika i nie chce jej wydać (a w zasadzie zapewne wskazać osoby, której rzecz (...)

Wyjawienie majątku przez dłużnika

W jaki sposób można zobowiązać dłużnika do wyjawienia majątku, z którego może być prowadzona egzekucja?

Tytuł egzekucyjny a wspólność majątkowa

Z jakich składników majątku można prowadzić egzekucję, jeżeli wyrok wydano przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim?

Kiedy mogę wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne?

Kiedy mogę wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne?

Prawo komornika do badania własności posiadanych przez dłużnika ruchomości

Czy komornik może badać prawo własności dłużnika do posiadanych przez niego ruchomości?

Sprzedaż rzeczy zajętych przez komornika

Jak wygląda procedura po zajęciu ruchomości przez komornika? Czy można te rzeczy od razu sprzedać?

Okoliczności zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Kiedy może zostać zawieszone postępowanie egzekucyjne?

Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

Jak odbywa się sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika?

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Kiedy projekt może zostać uznany za plagiat?

Uzyskanie nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Czy mogę wszcząć postępowanie egzekucyjne po uzyskaniu nakazu zapłaty?

Egzekucja komornicza

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Publiczne zlecenie windykacji

Czy zlecając windykację (nie sprzedając zadłużenie) mogę to zrobić publicznie. Np. posiadam wymagalną fakturę na Firmę X i szukam kogoś kto podjąłby się windykacji na zlecenie. Ogłaszam (...)

Pobieranie opłat za działania windykacyjne nieoparte na umowie cywilnoprawnej

Czy mogę pobierać opłaty i wystawiać fakturę za działania windykacyjne wobec firm, z którymi nie łączy mnie umowa cywilno-prawna, a jedynie zaakceptowany przez obie strony regulamin precyzujący (...)

Powiadomienie o wszczęciu egzekucji wysłane przez e-maila

Czy powiadomienie o wszczęciu egzekucji może być wysłane poprzez maila?

Firma windykacyjna a dzielenie się informacjami o innych podmiotach gospodarczych

Czy firma działająca w branży windykacyjnej może odpłatnie dzielić się publicznie informacjami na temat zleceń wobec firmy X? Np. posiadam informację, iż firma X miała 7 niezapłaconych faktur (...)

Wyegzekwowanie należności

Urząd Gminy podpisał umowę na wykonanie remontu budynku mienia komunalnego.W trakcie przeprowadzania remontu mieszkania zostały zalane. Wykonawca zawarł umowę z Urzędem Gminy na osuszenie i naprawę (...)

Umowy o zarządanie danymi w portalu internetowym

Moja firma chce oferować aplikację internetową dla przedszkoli (prywatnych i publicznych), która umożliwia im publikację treści w Internecie. Całość będzie hostowana przez moją firmę na firmowych (...)

Windykacja długów

Jakie są wymogi prawne, aby legalnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie windykacji długów? Czy istnieją ograniczenia prawne wykluczające firmy windykacyjne stosujące przemoc i szantaż?

Zajęcie komornicze

Dłużnik otrzymał pierwsze pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę (alimenty). Kilka miesięcy przed otrzymaniem zajęcia dłużnik założył sprawę o zmniejszenie alimentów o 100 zł. (...)

Zajęta nieruchomość a spłata wierzytelności

Czy możliwe jest zadośćuczynienie wierzytelności wpisanej do hipoteki, nie będącej przedmiotem ani powodem zajęcia, po wkroczeniu komornika, z tytułu należności dla Agencji Nieruchomości Rolnej (...)

Ustalenie źródeł dochodu dłużnika

Jaka jest procedura ustalenia źródła dochodu dłużnika? Czy mogę wnioskować do Urzędu Skarbowego, a także do ZUS o udostępnienie informacji o dochodach mojego dłużnika?Proszę o przypisy.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Co może zrobić pracownik w sytuacji niewypłacalności spółki z o.o. i braku efektów pracy komornika ( sprawa dotyczy zaległego wynagrodzenia z tytułu pracy)?

Egzekucja należności

Uzyskałem w toku postępowania cywilnego wyrok nakazujący zapłatę należności od mojego dłużnika. Czy mam teraz obowiązek wysłać pismo z żądaniem zapłaty zgodnie z wyrokiem czy należy wystąpić (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika