Pozostałe

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób można uaktualnić KRS?

Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

W raz z mężem wzięliśmy kredyt hipoteczny. Oboje prowadzimy działalność gospodarczą. Nasze zarobki zależne są od sprzedaży, w związku z czym nieterminowo wpłacaliśmy ratę. Bank wypowiedział (...)

Wzięta pożyczka w parabanku-kiedy następuje przedawnienie?

Wzięta pożyczka w parabanku-kiedy następuje przedawnienie?

Dałem się namówić mojemu znajomemu na wzięcie na siebie pożyczki w jednym z parabanków. Pożyczkę wziąłem na siebie w 2010 roku. Niestety mój znajomy pożyczki nie spłacił. 10 czerwca 2015 (...)

Niespłacenie karty kredytowej.

Niespłacenie karty kredytowej.

W 2012 roku wziąłem kartę kredytową w banku. Niestety przez zaistniałą sytuację, nie byłem w stanie jej spłacić. Chciałem całą sprawę załatwić polubownie, niestety bank na mój list nie (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

Wyjawienie majątku zastawniczego

Wyjawienie majątku zastawniczego

Dłużnik jest właścicielem rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym (ja jestem zastawnikiem). Nie reaguje na wezwania komornika i nie chce jej wydać (a w zasadzie zapewne wskazać osoby, której rzecz (...)

Wyjawienie majątku przez dłużnika

Wyjawienie majątku przez dłużnika

W jaki sposób można zobowiązać dłużnika do wyjawienia majątku, z którego może być prowadzona egzekucja?

Tytuł egzekucyjny a wspólność majątkowa

Tytuł egzekucyjny a wspólność majątkowa

Z jakich składników majątku można prowadzić egzekucję, jeżeli wyrok wydano przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim?

Kiedy mogę wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne?

Kiedy mogę wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne?

Kiedy mogę wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne?

Prawo komornika do badania własności posiadanych przez dłużnika ruchomości

Prawo komornika do badania własności posiadanych przez dłużnika ruchomości

Czy komornik może badać prawo własności dłużnika do posiadanych przez niego ruchomości?

Sprzedaż rzeczy zajętych przez komornika

Sprzedaż rzeczy zajętych przez komornika

Jak wygląda procedura po zajęciu ruchomości przez komornika? Czy można te rzeczy od razu sprzedać?

Okoliczności zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Okoliczności zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Kiedy może zostać zawieszone postępowanie egzekucyjne?

Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

Jak odbywa się sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika?

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Kiedy projekt może zostać uznany za plagiat?

Uzyskanie nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Uzyskanie nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Czy mogę wszcząć postępowanie egzekucyjne po uzyskaniu nakazu zapłaty?

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Publiczne zlecenie windykacji

Publiczne zlecenie windykacji

Czy zlecając windykację (nie sprzedając zadłużenie) mogę to zrobić publicznie. Np. posiadam wymagalną fakturę na Firmę X i szukam kogoś kto podjąłby się windykacji na zlecenie. Ogłaszam (...)

Pobieranie opłat za działania windykacyjne nieoparte na umowie cywilnoprawnej

Pobieranie opłat za działania windykacyjne nieoparte na umowie cywilnoprawnej

Czy mogę pobierać opłaty i wystawiać fakturę za działania windykacyjne wobec firm, z którymi nie łączy mnie umowa cywilno-prawna, a jedynie zaakceptowany przez obie strony regulamin precyzujący (...)

Powiadomienie o wszczęciu egzekucji wysłane przez e-maila

Powiadomienie o wszczęciu egzekucji wysłane przez e-maila

Czy powiadomienie o wszczęciu egzekucji może być wysłane poprzez maila?

Firma windykacyjna a dzielenie się informacjami o innych podmiotach gospodarczych

Firma windykacyjna a dzielenie się informacjami o innych podmiotach gospodarczych

Czy firma działająca w branży windykacyjnej może odpłatnie dzielić się publicznie informacjami na temat zleceń wobec firmy X? Np. posiadam informację, iż firma X miała 7 niezapłaconych faktur (...)

Wyegzekwowanie należności

Wyegzekwowanie należności

Urząd Gminy podpisał umowę na wykonanie remontu budynku mienia komunalnego.W trakcie przeprowadzania remontu mieszkania zostały zalane. Wykonawca zawarł umowę z Urzędem Gminy na osuszenie i naprawę (...)

Umowy o zarządanie danymi w portalu internetowym

Umowy o zarządanie danymi w portalu internetowym

Moja firma chce oferować aplikację internetową dla przedszkoli (prywatnych i publicznych), która umożliwia im publikację treści w Internecie. Całość będzie hostowana przez moją firmę na firmowych (...)

Windykacja długów

Windykacja długów

Jakie są wymogi prawne, aby legalnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie windykacji długów? Czy istnieją ograniczenia prawne wykluczające firmy windykacyjne stosujące przemoc i szantaż?

Zajęcie komornicze

Zajęcie komornicze

Dłużnik otrzymał pierwsze pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę (alimenty). Kilka miesięcy przed otrzymaniem zajęcia dłużnik założył sprawę o zmniejszenie alimentów o 100 zł. (...)

Zajęta nieruchomość a spłata wierzytelności

Zajęta nieruchomość a spłata wierzytelności

Czy możliwe jest zadośćuczynienie wierzytelności wpisanej do hipoteki, nie będącej przedmiotem ani powodem zajęcia, po wkroczeniu komornika, z tytułu należności dla Agencji Nieruchomości Rolnej (...)

Ustalenie źródeł dochodu dłużnika

Ustalenie źródeł dochodu dłużnika

Jaka jest procedura ustalenia źródła dochodu dłużnika? Czy mogę wnioskować do Urzędu Skarbowego, a także do ZUS o udostępnienie informacji o dochodach mojego dłużnika?Proszę o przypisy.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Co może zrobić pracownik w sytuacji niewypłacalności spółki z o.o. i braku efektów pracy komornika ( sprawa dotyczy zaległego wynagrodzenia z tytułu pracy)?

Egzekucja należności

Egzekucja należności

Uzyskałem w toku postępowania cywilnego wyrok nakazujący zapłatę należności od mojego dłużnika. Czy mam teraz obowiązek wysłać pismo z żądaniem zapłaty zgodnie z wyrokiem czy należy wystąpić (...)

Odpowiedzialność prawna komornika

Odpowiedzialność prawna komornika

W Kodeksie Cywilnym w art. 863 § 3 oraz art. 870 jest precyzyjnie opisane postępowanie na wypadek gdy jeden ze wspólników Spółki Cywilnej jest dłużnikiem osobistym ( ma wierzyciela osobistego). (...)

Postanowienia dotyczące zarzutów w egzekucji

Postanowienia dotyczące zarzutów w egzekucji

Organ egzekucyjny zarzuty rozpatruje po uzyskaniu ostatecznego stanowiska wierzyciela (art. 34 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 229, poz. 1954). Gdy Organem Egzekucyjnym (...)

Bezzaasdność roszczenia a odpowiedzialność firmy

Bezzaasdność roszczenia a odpowiedzialność firmy

Nasza firma 4 lata temu podpisała umowę o świadczenie usług reklamowych z firmą X SA. X nie wywiązał się z umowy nie wykonując jednej z usług, tzn. nie zamieścił reklam w książce tel. Nie (...)

Firma windykacyjna a kancelaria prawna

Firma windykacyjna a kancelaria prawna

Czy firma windykacyjna jest kancelarią prawną? Jakie uprawnienia ma taka firma?

Prywatna

Prywatna "czarna lista" dłużników

Na serwisie A. jest czarna lista. Jest to wykaz klientów, którzy są automatycznie zablokowani co do możliwości dokonania zakupu u osoby, która dokonała wpisu na czarną listę. Chcę u siebie w (...)

Oddalenie wniosku wierzyciela o rozdzielność

Oddalenie wniosku wierzyciela o rozdzielność

Roszczenie z nakazu zapłaty nie może być zaspokojone z majątku osobistego dłużnika, bo dłużnik nic nie ma, nie pracuje. Dłużnik posiada wspólne mieszkanie z mężem. Ma syna w wieku 18 lat. (...)

Zajęcie konta spólki cywilnej

Zajęcie konta spólki cywilnej

Byłem pewien (co być może i Państwo kiedyś potwierdzili) że komornik nie ma prawa zająć konta spółki cywilnej w sytuacji gdy prowadzi egzekucję przeciwko osobie która jest jednym z jej wspólników. (...)

Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika

Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika

Komornik w mojej sprawie działa skandalicznie (a raczej w ogóle nie działa) i wykazuje, albo totalną niewiedzę, ignorancję, albo jest w zmowie z dłużnikiem. Wiem, że mogę napisać skargę do (...)

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel złożył wniosek do komornika w sprawie dochodzenia swojej wierzytelności w 2004 r. Do tej pory komornik nie ściągnął długu od dłużnika. 1. Czy prawo reguluje czas jaki ma komornik (...)

Dowody do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Dowody do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Przygotuję wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Czy do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy załączyć dowody dokumentujące roszczenie, które ma być objęte ugodą - podobnie jak w (...)

Faktura gotówkowa

Faktura gotówkowa

Klient chce mi zlecić windykację należności z faktury - rachunku na wpłatę kaucji. Jednak chociaż na fakturze jest napisane "płatność gotówką" to jednak nie ma adnotacji "zapłacono gotówką" (...)

Faktury bez terminu płatności

Faktury bez terminu płatności

Nabyłem wierzytelność stwierdzoną fakturami i mam zamiar skierować pozew o zapłatę. Zauważyłem jednak że chociaż co do formy płatności na tych fakturach jest napisane "przelew", to jednak (...)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

W mojej firmie stawił się przedstawiciel firmy reklamowej namawiając na zawarcie z nimi umowy o reklamę. Ponieważ faktycznie miałem zamiar zareklamować firmę doszło do rozmowy pomiędzy nami. (...)

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Prowadzimy działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją żonę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Czasami tak się składa, że musimy stawiać się w sądzie gospodarczym. (...)

Klauzula wykonalności na byłego małżonka

Klauzula wykonalności na byłego małżonka

Kobieta jest vice prezesem spółki, a jej mąż pracownikiem innej firmy zatrudnionym na etacie. W czasie trwania ich małżeństwa spółka została zadłużona. Potem Państwo się rozwiedli, ale wcześniej (...)

Sprzedaż nieruchomości a skarga pauliańska

Sprzedaż nieruchomości a skarga pauliańska

Wiem, że gdy dłużnik daruje komuś nieruchomość i wierzyciel w związku z tym nie może zostać zaspokojony, to może wnieść do sądu skargę pauliańską skutkiem czego można unieważnić darowiznę (...)

Potrącenie wierzytelności

Potrącenie wierzytelności

Jestem dłużnikiem osoby, która od początku była i jest prezesem zarządu spółki z o.o. przeciwko której to spółce dysponuję tytułem wykonawczym. Postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce (...)

Celowe ukrycie tytułu wykonawczego przez komornika

Celowe ukrycie tytułu wykonawczego przez komornika

Dzisiaj telefonowano do mnie z kancelarii komornika w odległej miejscowości informując jakobym rzekomo nie dołączył tytułu wykonawczego do wniosku egzekucyjnego. Jest to bezczelne kłamstwo pracownika (...)

Egzekucja zbywanej wierzytelności

Egzekucja zbywanej wierzytelności

W związku z nabyciem wierzytelności ale na podstawie powierniczego jej przelewu, wystąpiłem do sądu o nadanie klauzuli na nowego wierzyciela. Postępowanie w sądzie trawa a w zasadzie wydawane są (...)

Cesja wierzytelności jako spłata długu

Cesja wierzytelności jako spłata długu

Klient jest nam dłużny za materiały budowlane. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Na razie nie mamy nakazu zapłaty z sądu. Pozwany zaproponował spłatę zaległości poprze cesję, tj. (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Windykacja Altus RMS

14.5.2021 przez: pawel0876

Błędny wpis w BIG INFOMONITOR.

7.6.2018 przez: adam36i6