Odpowiedzialność za pracownika kancelarii

Pytanie:

Z wniosku wierzycieli komornik sądowy prowadzi egzekucję z nieruchomości dłużnika, obecnie komornik zlecił biegłemu sądowemu wykonać opis i oszacowanie nieruchomości objętej egzekucją komornika sądowego. W zleceniu komornik sądowy wskazał biegłemu zakres czynności do wykonania niezbędnych w postępowaniu egzekucyjnym. W trakcie wykonywanych czynności przez biegłego sądowego związanych z wykonaniem opisu i oszacowaniem nieruchomości, włączył się do tych działań bez wiedzy i zgody komornika sądowego, pracownik kancelarii tego samego komornika sądowego, w taki sposób że bez wiedzy i zgody komornika sądowego pracownik ten dokonywał osobistej wizji w nieruchomości którą miał oszacować biegły, pracownik ten dokonywał nacisków na dłużnika w zakresie ustalenia terminów oględzin nieruchomości i jej udostępnienia przez dłużnika dla oceny biegłego. Czy pracownik kancelarii komornika nie będący ani asesorem komornika, nie mający żadnych umocowań od komornika ani upoważnień może poza kancelarią komornika sądowego w której pracuje, działać na własną rękę, poprzez naciski na dłużnika oraz udzielania przez tego pracownika informacji o toczącej się egzekucji osobom trzecim.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik kancelarii komorniczej, nie może działać „na własną rękę” przy czynnościach zawiązanych z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika tej kancelarii. Pracownik kancelarii nie ma prawa również do udzielania informacji dotyczących dłużnika osobom trzecim. Takie informacje można przekazywać wyłącznie wierzycielowi i dłużnikowi oraz innymi wierzycielom dłużnika  jeżeli wnoszą oni o udzielenie informacji czy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika i jaka jest skuteczność ściągalności zadłużenia.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. W związku z w/w przepisem, komornik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą nie tylko za własne działania i zaniechania niezgodne z prawem, ale także za takie działania pracownika kancelarii komorniczej, asesora komorniczego i aplikanta komorniczego podjęte w związku z postępowaniem egzekucyjnym.

W związku z powyższym, jeżeli poprzez działanie pracownika kancelarii komorniczej, poniósł Pan szkodę, wówczas ma Pan prawo żądać od komornika wypłaty odszkodowania. Zwarzywszy na fakt, iż komornicy również podlegają obowiązkowi ubezpieczenia OC za szkody związane ze swoją działalnością, takie odszkodowanie zostanie wypłacone za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, z którym komornik zawarł umowę ubezpieczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: