e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrudnienie kierowcy skazanego wyrokiem

Pytanie:

Czy możemy zatrudniać kierowcę skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo w ruchu drogowym (bez utraty uprawnień) jako firma swiadcząca usługi w zakresie licencjonowanego transportu drogowego bez groźby utraty licencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie kierowcy skazanego wyrokiem

W związku z warunkami jakie przewidują przepisy ustawy o transporcie drogowym licencję na podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego wydaje się podmiotowi, gdy przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby nie zatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.Potrzebujesz porady prawnej?