e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrudnienie nauczyciela emeryta

Pytanie:

Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie nauczyciela emeryta

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę regulują przepisy Karty Nauczyciela. Ustawa ta jednak nie wprowadza żadnych ograniczeń co do mozliwości zatrudniania nauczycieli-emerytów w szkołach.

Potrzebujesz porady prawnej?