Zatrudnienie pomocy domowej

Pytanie:

"Rodzina zatrudnia pomoc domową w oparciu o umowę o pracę. Czy od wynagrodzenia wypłaconego takiej osobie potrąca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy? W jakiej formie należy się zgłosić do urzędu skarbowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych? Jakie dokumenty się składa?"

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie pomocy domowej

Ustawa o podatku dochodowy od osób fizycznych przewiduje szczególne zasady obliczania i poboru podatku dochodowego przez osoba prowadzące gospodarstwo domowe, które zawarła umowę aktywizacyjną na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wynika z niego wprost, iż osoba taka ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy za zatrudnioną osobę.

Tym bardziej obowiązek taki występuje, jeśli osoba prowadząca gospodarstwo domowe zatrudnia pomoc domową w oparciu o umowę o pracę. W zakresie zgłoszenia do urzędu skarbowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przepisy nie wymagają szczególnej formy zgłoszenia, płatnik powinien po prostu obliczać, pobierać i odprowadzić do urzędu kwoty zaliczek.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika