Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych

Pytanie:

Witam. Policja zatrzymała mi prawo jazdy, gdyż przekroczyłem 24 punkty karne. Jakie będą dalsze losy tego dokumentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c (podejrzenia przerobienia lub podrobienia prawa jazdy), Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. W Pana przypadku prawo jazdy po zatrzymaniu przez policję powinno trafić do starosty. Ten w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 138 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym zatrzymuje prawo jazdy. Przed wydaniem tej decyzji starosta ustala stan faktyczny jakim jest zaewidencjonowana liczba punktów karnych przypisanych danemu kierowcy, wyłącznie na podstawie dokumentu urzędowego tj. sformalizowanej informacji Komendanta Wojewódzkiego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2008 r., sygn. I OSK 389/2007). Kierując się takim dokumentem urzędowym i opierając na wynikającym z niego domniemaniu prawdziwości (art. 76 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego) starosta zatrzymał Pana prawo jazdy.

Od decyzji wydanej przez starostę przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (w tym przypadku samorządowe kolegium odwoławcze). Z art. 130 § 2 kpa wynika, że wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Konto punktów karnych - kiedy się opróżni?

  Co Polacy zrobili w tym roku już ponad 454 tysiące razy? Sprawdzili online swoje punkty karne. Zrób to i Ty. Zwłaszcza, że za nami kolejny długi weekend. Wielu spędziło go w drodze. Kiedy (...)

 • W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

  Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

NA SKÓTY