Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Pytanie:

W trybie art. 221 KPA wniosłem do wojewody skargę na starostę ze względu na naruszenie, w mojej ocenie, prawa przez starostę. Naruszenie to polegało na przyjęciu zgłoszenia budowy ogrodzenia. Urząd Wojewódzki udzielił mi wymijającej odpowiedzi. Nie ustosunkował się do istoty skargi. Czy w tej sytuacji przysługują mi jakiekolwiek środki prawne mające na celu skłonienie wojewody do rozpatrzenia skargi? W tej sprawie nie jestem stroną postępowania administracyjnego. Skargę wniosłem w interesie publicznym.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeśli skarżący nie zgadza się z odpowiedzią na skargę, może wnieść skargę ponownie. Wskazane jest podkreślenie swoich zastrzeżeń co do odpowiedzi na pierwszą skargę. Ewentualnie zostaje jeszcze skarga na wojewodę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: