Zbieranie zużytego sprzętu przez sprzedawcę

Pytanie:

Nasza firma zajmuje się sprzedażą kas fiskalnych i komputerów, czyli urządzeń elektronicznych. Klient przyniósł do nas stare podzespoły komputerowe i stwierdził, że zgodnie z ustawą o recyklingu musimy od niego przyjąć ten sprzęt ponieważ nie można jego wyrzucić na śmietnik. Inna firma o podobnym profilu działalności co my powiedziała, że jeżeli nie zgłosiliśmy do 30.09.2006 działalności do Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska to możemy dostać karę nawet w wysokości 5000 zł. Jakie kroki musimy wykonać w związku z ustawą o recyklingu zużytych urządzeń elektronicznych? Czy musimy dokonać zgłoszenia naszej firmy do Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska? Czy jesteśmy zobowiązani do przyjęcia od klienta starego sprzętu komputerowego kupionego w innej firmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązki przedsiębiorcy zbierającego zużyty sprzęt elektroniczny reguluje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z art. 37 tejże ustawy przedsiębiorca trudniący sie zbieraniem zużytego sprzętu jest zobowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W myśl przepisów ustawy zbierającym zużyty sprzęt jest również sprzedawca detaliczny lub hurtowy. Zgodnie z art. 41 sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do:

 • informowania, poprzez uwidocznione jako oddzielny element ceny sprzętu, dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, jeżeli taką informację uzyskali od wprowadzającego sprzęt; 

 • umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu;

 • sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie oraz masie sprzętu, a także o oznakowaniu i oznakowanego zgodnie przepisami ustawy.

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju np. przyjęcie starego komputera (o ile komputer ten ma być wykorzystywany w gospodarstwie domowym a nie w np. w firmie). Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu jest działalnością regulowana co oznacza, że przed jej podjęciem należy złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o rejestrację w rejestrze podmiotów zbierających zużyty sprzęt. Ponadto zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt; 

 • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. 

Podmiot zbierający zużyty sprzęt przed wejściem w życie ustawy jest zobowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta informacje, w terminie do dnia 30 września 2006 r. Przedsiębiorca, który już wykonuje działalność w zakresie wprowadzania sprzętu, zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku, jest obowiązany złożyć wniosek o wpisanie do rejestru w terminie do dnia 30 września 2006 r. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.6.2014

  Wadliwą pralkę czy lodówkę wymienimy na nową

  Kupiłeś wadliwą pralkę, lodówkę czy też inny sprzęt AGD? Oddajesz go kilkakrotnie do naprawy, ale ciągle się psuje? Wkrótce wystarczy, że sprzęt ulegnie usterce drugi raz, a sprzedawca będzie (...)

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 19.12.2018

  Crowdfunding - z czym to się wiąże?

  Crowdfunding, tzn. zbieranie pieniędzy przez Internet, nie jest regulowane przez państwo. Powoduje to problemy interpretacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. W zależności od charakteru (...)

 • 25.1.2019

  Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego

  1 stycznia 2019 r. zwiększył się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie (...)

 • 24.1.2014

  Zgodność towaru z umową

  Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca do polskiego prawa unijną (...)