Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

Pytanie:

Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość odzyskania części wpłaconej kwoty w przypadku, gdy nie zużyje się dozwolonego koncesją limitu? Czy jest możliwość zadeklarowania mniejszej ilości alkoholu w przeciągu roku? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. We wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca wskazuje wnioskowany limit oraz termin ważności zezwolenia. Zgodnie z art. 9 [1] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla zezwoleń na obrót hurtowy w opisywanym przypadku określa się limit w wysokości minimum 500 tys. litrów 100% alkoholu rocznie. Limit tan może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu. Niestety wśród przepisów ustawy dotyczących opłat za zezwolenie brak podstawy do jej obniżenia (zwrotu) w przypadku niewykorzystania limitu określonego w koncesji. O braku takiej możliwości świadczy też naszym zdaniem przepis określający minimalną wysokość limitu, jaki należy podać w zezwoleniu. Tylko dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty opłatę ustala się stosownie do deklarowanego obrotu. Przepisy przewidują wydawanie decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach inne niż nowe miejsca działalności (opłata wynosi jedynie 200 zł), jednak wydaje się, iż zmiany te nie mogą sprowadzać się do zmiany ustalonego limitu, a tym samym wysokości opłaty. Podstawę prawną stanowią przepisy art. 9 – 9[5] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r., Nr 147, poz.1231).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: