Zgłaszanie utraty dowodu osobistego i prawa jazdy

Pytanie:

"Zgłosiłem na policji zagubienie portfela z dokumentami - prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny itd. W związku z tym, że nie jestem przekonany czy portfel zgubiłem czy został mi skradziony - nie chciałem zgłaszać kradzieży. Policjant na komendzie odmówił wydania jakiegokolwiek zaświadczenia o moim zgłoszeniu. Czy to normalne? Jak wyglądać będzie moja sytuacja gdy ktoś legitymując się moimi dokumentami zaciągnie długi, złamie przepisy itd. Czy policja może odmówić wydania zaświadczenia o zgłoszeniu? "

Odpowiedź prawnika: Zgłaszanie utraty dowodu osobistego i prawa jazdy

Policja miała prawo odmówić wydania zaświadczenia o utracie wymienionych dokumentów, gdyż co do zasady ich zaginięcie winien Pan zgłosić we właściwym organie gminy. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, organ gminy, któremu zgłoszono utratę dowodu osobistego, wydaje osobie wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Natomiast zaginięcie prawa jazdy należy zgłosić niezwłocznie staroście, który na podstawie takiego zgłoszenia wydaje wtórnik dokumentu pod warunkiem:

  1. złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu;

  2. zwrotu zniszczonego dokumentu albo

  3. zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

W razie odzyskania utraconego dokumentu, dokument ten należy zwrócić do starosty.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika