e-prawnik.pl Porady prawne

Zgłaszanie utraty dowodu osobistego i prawa jazdy

Pytanie:

Zgłosiłem na policji zagubienie portfela z dokumentami - prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny itd. W związku z tym, że nie jestem przekonany czy portfel zgubiłem czy został mi skradziony - nie chciałem zgłaszać kradzieży. Policjant na komendzie odmówił wydania jakiegokolwiek zaświadczenia o moim zgłoszeniu. Czy to normalne? Jak wyglądać będzie moja sytuacja gdy ktoś legitymując się moimi dokumentami zaciągnie długi, złamie przepisy itd. Czy policja może odmówić wydania zaświadczenia o zgłoszeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgłaszanie utraty dowodu osobistego i prawa jazdy

20.8.2010

Policja miała prawo odmówić wydania zaświadczenia o utracie wymienionych dokumentów, gdyż co do zasady ich zaginięcie winien Pan zgłosić we właściwym organie gminy. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, organ gminy, któremu zgłoszono utratę dowodu osobistego, wydaje osobie wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Natomiast zaginięcie prawa jazdy należy zgłosić niezwłocznie staroście, który na podstawie takiego zgłoszenia wydaje wtórnik dokumentu pod warunkiem:

  1. złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu;

  2. zwrotu zniszczonego dokumentu albo

  3. zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

W razie odzyskania utraconego dokumentu, dokument ten należy zwrócić do starosty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ