Złośliwe nękanie innej osoby

Pytanie:

Pan X został wezwany do złożenia wyjaśnień na policji w charakterze podejrzanego dokonania wykroczenia opisanego w artykule 107 kodeksu wykroczeń. Czyn, którego się dopuścił polegał na wysłaniu do byłego wójta w dniu przegranych przez niego wyborów SMSa na jego służbowy telefon o treści \"habemus papam\". Ponownie wysłał SMSa w dniu zaprzysiężenia nowej Rady Gminy kiedy byłemu wójtowi udało się obsadzić stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy swoim człowiekiem. Wiadomość była następująca \"I tak jesteś skończony\". Pan X uważa, że nie może być oskarżany o dokonanie wykroczenia na podstawie w/w paragrafu ponieważ w żadnym z wyżej opisanych przypadków nie kierował się złośliwością. Według Pana X treść SMSów stanowi jedynie stwierdzenie faktu dokonanego. Czy \"szanowany i poważany\" sąd oraz prokuratura mają podstawy do wszczęcia postępowania w wyżej opisanym \"przez pana X ocenianym jako komicznym\" przypadku? Jak udowodnić przed organami ścigania i organami sprawiedliwości brak złośliwości przy popełnianiu wyżej opisanych czynów?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z powołanym w pytaniu art. 107 kodeksu wykroczeń kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Niepokojenie polega na doprowadzeniu do powstania u osoby niepokojonej uczucia obawy, może polegać na naruszeniu spokoju i równowagi psychicznej, wywołaniu uczucia gniewu, złości, niesmaku lub oburzenia. Czyn ten może polegać np. na natarczywym, wielokrotnym dzwonieniu lub wysyłaniu wiadomości do drugiej osoby bez potrzeby (por. Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Bojarski Tadeusz, Piórkowska-Flieger Joanna - Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 516).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 22 czerwca 1995 r., sygn. akt III KRN 44/95 czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 kw polega na działaniu kierunkowym - „w celu dokuczenia innej osobie", a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenia penalizowane tym przepisem. Złośliwość można ustalić na podstawie określonych okoliczności np. w postaci powtarzalności zachowania nieporządnego w ocenie osoby niepokojonej. Ocena znamiona złośliwości może być ustalona po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przez niezależny i niezawisły Sąd, gdyż on ma w tym zakresie określone uprawnienia pozwalające ustalić rzeczywisty stan faktyczny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

GHGHGHG

30.1.2017 19:55:39

Re: Złośliwe nękanie innej osoby

POLSKA TO POJEBANY KRAJ PEŁEN DEBILI TYLKO PAPUGI SIĘ BOGACĄ NA TAKICH ...

magda

3.12.2012 13:20:42

Re: Złośliwe nękanie innej osoby

czy czterokrotne dzwonienie do mnie/rozmowa kilkusekundowa polegajaca na wyzwiskach mojej osoby> w porach nocnych po 22giej oraz kilkukrotna próba dodzwonienia sie do mnie też po 22giej z telefonów/ współdomowników / obwinionej to NEKANI. potwierdzone bilingiem nadmieniam iz ja nigdy nie dwonilam do obwinionej bardzo prosze o interpretacje tego czynu, czy jest to NEKANIE i czy moge liczyc na ukaranie obwinionej przez \SAd,.

anna

17.9.2012 14:12:35

Re: Złośliwe nękanie innej osoby

neka mojego męza nr na orange podaje sie za faceta a potem ze kobieta co zrobic

Joanna

10.2.2011 10:23:22

Re: Złośliwe nękanie innej osoby

Mam pytanie, w jakim kodeksie i paragrafie znajdę nękanie przez ADM(wsppmagane) przez lokatorów (małżeństwo).

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: